SWP

   Litwa
 2019-12-17 List gratulacyjny Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie do Prezesa "Wspólnoty Polskiej"


Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie oraz wszystkich nauczycieli szkół polskich Wileńszczyzny niniejszym pragniemy złożyć wyrazy gratulacji z okazji wyboru Pana Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Ponowne powierzenie Panu, Panie Prezesie, tej zaszczytnej funkcji jest wyrazem uznania dla Pańskiej wiedzy i umiejętności, dla doświadczenia i zaangażowania w pracę, dla dotychczasowych osiągnięć, jako przedstawiciela szczególnego zawodu, jakim jest Nauczyciel.

Pełny tekst listu poniżej

Pozostajemy z wyrazami szacunku i poważaniem
Józef Kwiatkowski
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na LitwieInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ