SWP

   Austria
 2019-12-17 List Prezesa Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii do Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Szanowny Panie Prezesie Bonisławski

W imieniu Zarządu Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii niniejszym pragnę złożyć Panu gratulacje z okazji wyboru na Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Na Pańskie ręce składamy również gratulacje dla wszystkich nowo wybranych członków Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ponowne powierzenie Panu tej zaszczytnej funkcji jest wyrazem uznania dla Pańskiej wiedzy i umiejętności, doświadczenia i zaangażowania w pracę i dla dotychczasowych osiągnięć.

Życzymy Panu oraz wszystkim pracownikom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wielu sukcesów w realizacji zamierzeń i dziękujemy za wsparcie naszych działań dla rzecz Polonii w Górnej Austrii i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Serdecznie pozdrawiam
Julian Gaborek
Prezes Wspólnoty Polaków w Górnej AustriiInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ