SWP

   Włochy
 2019-12-18 List gratulacyjny Prezes Associazione Italo-Polacca-Padova do Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Szanowny Pan
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Szanowny Panie Prezesie

w imieniu Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie i Zarządu Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie składam Panu gratulacje z okazji ponownego powołania Pana na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Proszę o przekazanie gratulacji dla wszystkich nowo powołanych Członków Zarządu i Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Życzymy Panu, wszystkim działaczom i pracownikom Stowarzyszenia samych sukcesów w realizacji programowych zamierzeń oraz wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polonii, a w szczególności dla naszej Polonii Włoskiej.

Dziękuje również za dotychczasowe wsparcie naszej działalności i przekazuję serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem
Irena Ludwika Czopek
Prezes AIPP,
Associazione Italo-Polacca-Padova
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ