SWP

   Czechy
 2019-12-18 List gratulacyjny Prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej do Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Szanowny Pan
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Szanowny Panie Prezesie

W imieniu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz moim własnym składam Panu jak najszczersze gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z życzeniami zdrowia, siły, wielu sukcesów oraz szczęścia w podejmowaniu dobrych decyzji.

Mam nadzieję na kontynuację bardzo dobrej wzajemnej współpracy pomiędzy obu naszymi organizacjami.

Z wyrazami szacunku
Jan Ryłko
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice Czeskiej
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ