SWP

   Litwa
 2019-12-18 List gratulacyjny Pracowników i dyrektora Domu Kultury w WIlnie do Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Szanowny Pan
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


Szanowny Prezesie

Proszę przyjąć najszczersze gratulacje i wyrazy najgłębszego uznania - sukces wyborczy nie może być dziełem szczęścia ni przypadku, a jest jest zasłużoną nagrodą za wieloletnią pracę!

Wieloletnia współpraca z Panem Prezesem zawsze była dla nas zaszczytem i mamy ogromną nadzieję, że będziemy mogli kontynuować tę udaną i owocną współpracę z obopólną satysfakcją.

Życzymy udanej kadencji, nowych sukcesów i niesłabnącej aktywności w działaniu!

Z uszanowaniem dzieląc radość wyborczego Zwycięstwa
Pracownicy oraz dyrektor Domu Kultury w Wilnie
Artur Ludkowski
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ