SWP

   Białoruś
 2019-12-18 SPOTKANIE OPŁATKOWE W WITEBSKU

13 XII br., odbyła się wizyta konsula generalnego Ambasady RP w Mińsku p. Piotra Apostolidisa do Polaków w Witebsku.

Wizyta rozpoczęła się od słów powitania i koncertu uczniów oddziału ZS Polska Macierz Szkolna w Witebsku w Katedrze Jezusa Miłosiernego. Następnie odbyła się msza św., odprawiona przez biskupa diecezji witebskiej Aleha Butkiewicza.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do sali, gdzie w bardzo ciepłej rodzinnej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe przy śpiewie kolęd i rozmów. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Caritas, ZS Polska Macierz Szkolna, chóru polonijnego, Związku Piłsudczyków RP.


mjr zw. Denis Krawczenko


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Piłsudczycy - Kresy
zdjęcia: Alina MironowaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3104625 OSÓB