SWP

EDUKACYJNA KAMPANIA INTERNETOWA POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
POLONIA NOSI MASECZKI - ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO

KAMPANIA SPOŁĘCZNA Z INICJATYWY POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
propagująca noszenie środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19

cZAS kampanii

Kampania przeprowadzona w portalu PAI oraz profilach społecznościowych PAI w kwietniu 2020

Charakter kampanii

Kampanię pod hasłem "Mask must go on" przeprowadzono w Internecie, w portalu PAI oraz profilach społecznościowych PAI, informując o konieczności noszenia środków ochrony dróg oddechowych, w związku z przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia RP wobec pandemii COVID-19, oraz racji medycznych przemawiających za potrzebą zabezpieczania się przed transmisją wirusa, poprzez stosowanie maseczek. Tym samym kampania skierowana była do wszystkich Polaków na całym świecie, również poza Polską.

TŁO KAMPANII

W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2020 pod poz. 673 ogłoszone zostały przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19.

Zgodnie z nowymi przepisami, od czwartku 16 kwietnia 2020 do odwołania twarz będzie trzeba przesłonić po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, w sklepach lub obiektach usługowych, na targowiskach (straganach), a także w zakładach pracy oraz m.in. w urzędach, sądach, instytucjach kultury, kościołach, szkołach, bankach, restauracjach i stołówkach, na poczcie, na dworcach itp. W budynkach wielorodzinnych mieszkańcy muszą zakładać maski także na klatkach schodowych czy w innych częściach nieruchomości wspólnej.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są tylko dzieci poniżej 4 lat albo osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. Nie będzie wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie.

Także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) nie muszą zakrywać nosa i ust, z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Obowiązek przesłaniania twarzy nie dotyczy duchownych podczas obrzędów religijnych, kierowców publicznego transportu zbiorowego, żołnierzy podczas zadań służbowych.

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Polski, czyli nie tylko pieszo czy środkami komunikacji publicznej, ale także samochodem, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą. W samochodzie nie trzeba nosić maski, jeśli jest w nim jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do lat 4, a także wówczas, gdy autem poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. W pozostałych przypadkach zakrywanie nosa i ust jest obowiązkowe.POMYSŁ, PROJEKTY GRAFICZNE, REALIZACJA - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


PROJEKTY - WYDARZENIA - KAMPANIE - WYSTAWY
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony
i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem.


Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×