SWP

DZIAŁANIA TEMATYCZNE POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
WYDARZENIA - KAMPANIE - CYKLE - WYSTAWY ON-LINE

Prezentujemy działania PAI w postaci cykli edukacyjnych prowadzonych w Internecie - portalu i mediach społecznościowych - mających na celu przybliżenie polskiej historii i kultury, w nawiązaniu do wydarzeń bieżących lub rocznicowych. Treści mogą być wykorzystywane jako materiał edukacyjny lub inspiracja do działań np. środowisk polonijnych.