SWP

NOWOŚCI DNIA
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA WE "WSPÓLNOCIE POLSKIEJ"
OBJĘTE PATRONATEM MEDIALNYM PAIW serwisie PAI JEST JUŻ 16633 wiadomości polonijnych


ARCHIWUM WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPOLACY NA 6. KONTYNENTACH


Jest nas 60 milionów ... to oczywiście statystyczne uproszczenie, bo dokładnej liczby Polaków i osób polskiego pochodzenianie nie sposób podać. Większość z nas mieszka na terenie Polski, jednak około 20 milionów wiatr historii lub indywidualnych losów rozrzucił po całym świecie. Trudno zatem wiadomości o Polakach przypisać wyłącznie do jednego, konkretnego miejsca. W uświadomieniu tego faktu pomoże poniższa mapa. Wystarczy kliknąć w jakikolwiek kontynent, by przeczytać co u nas "słychać". Zachęcamy do lektury.NOWOŚCI POLONIJNE - KLIKNIJ W WYBRANY REGION NA MAPIE


  • Los Angeles12:34
  • Nowy Jork12:34
  • Londyn12:34
  • Paryż12:34
  • Warszawa12:34
  • Moskwa12:34
  • Sydney12:34
HISTORIA I KULTURA
W POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ