SWP

MINIATURY HISTORYCZNE / KULTURALNE / PATRONATY POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
SZTUKA ŚWIATA W GAUGER ART GALLERYSZTUKA ŚWIATA W GAUGER ART GALLERY
Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie
Parawan. Wystawa malarstwa Roberta Bluja

Agnieszka Wolska - Dyrektor Artystyczna
Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz - Kurator

zapraszają na wystawę

w dniach 7-21 czerwca 2024

Muzeum im. Bolesława Biegasa
Al. Jerozolimskie 51, WarszawaRobert Bluj

Robert Bluj, artysta malarz, nauczyciel akademicki. Urodzony w 1970 roku w Wilnie na Litwie. W latach 1992–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie sztuk pięknych w Warszawskiej ASP, a w 2020 roku, w macierzystej uczelni, stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Robert Bluj należy do najwybitniejszych współczesnych artystów polskich średniego pokolenia tworzących poza granicami Polski. Głównymi tematami, które artysta od lat realizuje w autorskiej technice olejno-woskowej jest figuracja oraz kompozycje pejzażowe i martwa natura.


W przedstawieniach figuratywnych polski malarz z Wilna nawiązuje do bogatych osiągnięć realistycznych aktów żeńskich i męskich, głęboko osadzonych w tradycji klasycznej i doświadczeniach kultury baseny Morza Śródziemnego. Widoczne w aktach i portretach pędzla Roberta Bluja odniesieniami do kultury greckiej i rzymskiej, ale także renesansu włoskiego i europejskiego klasycyzmu, zinterpretowane w jednoznacznie rozpoznawalnej manierze stylistycznej, czynią polskiego malarza z Wilna, jednym z najciekawszych polskich malarzy figuratywnych ostatniej dekady XX wieku i mijającego niebawem ćwierćwiecza XXI wieku.

Artysta ma także wiele osiągnięć w zakresie dydaktyki artystycznej. W 2000 roku założył w Wilnie autorskie studio rysunku i malarstwa, w którym prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie rysunku i malarstwa. Corocznie studio Roberta Bluja organizuje młodzieżowe warsztaty i plenery malarskie. Uczniowie, którzy wyszli z pracowni Bluja kontynuują naukę na wielu wyższych uczelniach Litwy oraz w innych krajach Unii Europejskiej a także w krajach pozaeuropejskich.

Od 2002 roku Robert Bluj jest członkiem związku Malarzy Litwy. W 2009 r. odznaczony został Medalem Związku Polaków na Litwie za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie oraz Medalem i Dyplomem honorowym na I Międzynarodowej Wystawie Malarstwa i Grafiki „Barwy Polski w Rzymie”, który miał miejsce w Cascina Farsetti. W 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Roberta Bluja Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i osiągnięć w działalności artystycznej. W 2022 roku, wraz z 25 wybitnymi artystami tworzącymi w Polsce i poza granicami Polski, artysta z Wilna reprezentował polską sztukę w Pawilonie Polskim na wystawie pt. „Ponad granicami” na NordArt 2022 w niemieckim Budelsdorfie, przygotowaną pod kuratelą prof. Jana Wiktora Sienkiewicza, kierownika Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2024 roku artysta wystawi swoje prace po raz drugi w Niemczech na NordArt 2024.

PARAWAN. WYSTAWA MALARSTWA ROBERTA BLUJA

Wystawa prac malarskich Roberta Bluja w Gauger Gallery w Warszawie, jest wyborem w większości monumentalnych wielkoformatowych płócien z jego bogatego dorobku. Tematem przewodnim wystawy jest akt kobiecy. Retrospektywne ujęcie tej tematyki, jest doskonałą okazją, by spojrzeć na twórczość polskiego artysty urodzonego i mieszkającego w Wilnie, poprzez pryzmat doświadczeń jego wielkich poprzedników i mistrzów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdzie akt i portret kobiecy – jak chociażby w twórczości Ludomira Slendzińskiego, mocno charakteryzowały wileńskich artystów, chętnie sięgających do inspiracji dziełami twórców zafascynowanych klasyką i tradycją antyczną Basenu Morza Śródziemnego.

Obrazy Roberta Bluja na wystawie w Biegas Art Gallery

 1. Robert Bluj   2006 rok „Nad horyzontem” technika olejno woskowa na płótnie lnianym 200x200cm
 2. Robert Bluj „Miraż” 2005 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym105x135cm
 3. Robert Bluj „Parawan” 2008 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 200x180cm
 4. Robert Bluj „Biegnąca” 2012rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym 70x34,5cm
 5. Robert Bluj „Patrząca” w dal 2012 rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym 70x34,5cm
 6. Robert Bluj „Nokturn” 2012 rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym 70x34,5cm
 7. Robert Bluj „Unosząca się” 2012 rok  technika olejno woskowa na płótnie70x34,5cm
 8. Robert Bluj ,,Przesilenie 2015 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 200×150cm
 9. Robert Bluj ,,Grażyna” 2016 rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym 200×150cm
 10. Robert Bluj „Oczekiwanie” 2018 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym100x100cm
 11. Robert Bluj „Po burzy” 2018 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym100x120cm
 12. Robert Bluj „Nieznajoma” 2017 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 100x120cm
 13. Robert Bluj „Czerwona plaża” 2017 rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym185x135cm
 14. Robert Bluj „Marzenia” 2019 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym145x190cm
 15. Robert Bluj „Gra” 2020 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym190x145cm
 16. Robert Bluj „Spotkanie” 2021 rok  technika olejno woskowa na płótnie lnianym 120x100cm
 17. Robert Bluj „Motyw z plaży” 2021 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 70x120cm
 18. Robert Bluj „Plaża I” 2023 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 120x70cm
 19. Robert Bluj „Plaża II” 2023 rok technika olejno woskowa na płótnie lnianym 120x70cm


Fundacja im. Bolesława BiegasaFundacja im. Bolesława Biegasa

Fundacja im. Bolesława Biegasa w Polsce powstała z fascynacji sztuką tego wybitnego, a jakże niedocenionego wśród rodaków artysty. To instytucja, która działa w ścisłej kooperacji z Biblioteką Polską w Paryżu, która jest odpowiedzialna za spuściznę pod artyście. Na mocy porozumienia między dwiema instytucjami Fundacja odpowiada za promocję i dobre imię artysty, ale także skupia kolekcjonerów, którzy posiadają obrazy lub rzeźby Biegasa. Fundacja prowadzi ewidencję dzieł, znajdujących się w polskich zbiorach. Ocenia autentyczność, dysponuje prawami do odlewów rzeźb. Skupiając najwybitniejszych znawców sztuki Biegasa na świecie, posiada wszelką wiedzę merytoryczną na temat twórczości artysty. Zajmuje się organizacją wystaw i wernisaży.Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - kurator wystawy


Historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie historii sztuki i kultury polskiej na emigracji. Kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (w latach 2010-2019 Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji na Wydziale Nauk Historycznych UMK).

Po ukończeniu studiów historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki KUL, 1 października 1987 rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Kościelnej KUL. W roku akademickim 1988/1989 pełnił funkcję kuratora Muzeum Uniwersyteckiego KUL. W 1992 roku, uzyskał stopień doktora z zakresu historii-historii sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995, życie i twórczość, obronionej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Chrzanowskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W październiku 1998 roku (po wcześniejszych semestralnych pobytach w Uniwersytecie w Pawii i w Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie), na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku oraz dorobku naukowego, otrzymał stopień naukowy dr. hab. z zakresu historii sztuki, specjalizacja: historia sztuki najnowszej europejskiej i polskiej — polska sztuka na emigracji po 1945 roku. Od październiku 2000 roku kierował Katedrą Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki KUL. W kwietniu 2003 roku zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w Instytucie Historii Sztuki KUL. Od 2000 roku do września 2006 roku był członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. W czerwcu 2001 roku, uchwałą Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii, został mianowany profesorem PUNO z siedzibą w Londynie. Od 1 października 2006 roku pracował na stanowisku prof. nadzw. Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w Katedrze Antropologii Kulturowej Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym. Od 1 października 2007 do 30 września 2009 roku kierował Katedrą Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW. W 2007 roku został powołany na członka Senatu Akademickiego Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, na kadencję 20072010, w której w latach 20072009 kierował Zakładem Historii Kultury i Sztuki. 1 października 2009 roku podjął pracę w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 20102019 kierował Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji. Od października 2019 roku kieruje Katedrą Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Od 1989 roku zainteresowania badawcze oraz publikacyjne prof. J.W. Sienkiewicza dotyczą zagadnień związanych z kulturą artystyczną w obrębie XX i XXI-wiecznej polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej; zwłaszcza polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na emigracji. Głównym obszarem jego zainteresowań, jest polska diaspora artystyczna na terenie Wielkiej Brytanii - przede wszystkim twórczości plastyczna malarzy, rzeźbiarzy i grafików tzw. polskiego Londynu. Poza Wyspami Brytyjskimi, od początku lat 90. XX wieku, obszar badawczy związany z polską emigracją artystyczną, prof. J.W. Sienkiewicz poszerzył m.in. o Włochy, Australię, kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu (a szczególnie Liban), a w ostatnich latach również o twórczość artystów polskiego pochodzenia na Litwie, w Egipcie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Większość publikacji prof. J.W. Sienkiewicza stawia za cel przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki, nieobecnych do 1989 roku w polskiej literaturze, dokonań twórczych (szczególnie w zakresie plastyki), będących dziełem artystów polskich i polskiego pochodzenia tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami w XX i XXI wieku.

Dorobek naukowy prof. J.W. Sienkiewicza za lata 19872023 liczy ponad 250 pozycji, w tym ponad 50 książek (autorskich, współautorskich, redagowanych, współredagowanych) i kilkanaście redakcji serii wydawniczych. Wybrane publikacje książkowe:  Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991; Marian Bohusz-Szyszko 1901–1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003; Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004; Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005; Turystyka jako dialog kultur (współred.), Warszawa 2005; Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007; Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007; Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008; Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009; Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010; Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010; Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, (współred.), Warszawa 2011; Baśń w terapii i wychowaniu, (współred.), Warszawa 2012; Aksjologia podróży, (współred.), Warszawa 2012; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939–1989, Toruń 2012; Bluj. Przestrzeń i figura, Wilno 2012; Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013; Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, (współed.), Warszawa 2014; Artyści Andersa. Continuità e novità, wyd. II, Warszawa 2014; Miasto snów. Robert Bluj. Malarstwo, Wilno 2015; Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation (współred.), Toruń 2015; Sztuka polska 1945–1970 (współred.), Toruń 2015; Artyści Andersa. Continuità e novità, wyd. III, Warszawa 2016; (Nie)chciana tożsamość (współred.), Toruń 2016; Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017; Stanisław Frenkiel (1918–2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017; Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989 (współred.), Toruń 2018; Eweliny Bluj piksele praskiej rzeczywistości. Roberta Bluja pejzaż miejski przed epoką koronawirusa, Warszawa 2020; Domy Nadziei i Miłosierdzia, Warszawa-Toruń-Wilno 2020; Artyści niepodległościowi poza Polską, Warszawa 2020; Emanacje profesorowi Jerzemu Malinowskiemu w 70. urodziny (współred.), Warszawa 2020; Z Armii Andersa do Armii Izraela : drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela (współred.), Warszawa 2020; Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona, Warszawa 2020; Artyści niepodległościowi poza Polską, Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, Warszawa 2020; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów sztuki polskiej poza Polską w XX i XX wieku, T. II, Toruń 2022.

Poza pracą naukowo-dydaktyczną, badawczą i publikacyjna, prof. J.W. Sienkiewicz czynnie uczestniczy w promocji polskiej kultury współczesnej w kraju i poza granicami Polski, m.in. poprzez organizację i kuratorstwo wystaw.

Prof. J.W. Sienkiewicz jest członkiem kilkunastu polskich i międzynarodowych towarzystw, stowarzyszeń, organizacji naukowych i rad muzealnych oraz członkiem redakcji i rad programowych czasopism naukowych.

W latach 2012-2017 prof. J.W. Sienkiewicz kierował grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. Inwentaryzacja i opracowanie spuścizn archiwalnych i kolekcji dzieł sztuki polskich artystów w Wielkiej Brytanii w XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – Kolekcja Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego,

Od 2018 do 2021 roku, prof. J.W. Sienkiewicz kierował projektem badawczo-publikacyjnym Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, pt. Słownik polskich artystów na emigracji od XIX do XXI wieku.

Od 2024 roku rozpoczął badania poświęcone polskim artystom plastykom w Argentynie.

Prof. J.W. Sienkiewicz jest pomysłodawcą, współtwórcą oraz współprowadzącym 77 odcinków (spośród 158) cyklu felietonów pt. „Historia jednego obrazu” zrealizowanych i emitowanych w TVP Polonia w latach 2019-2020 oraz cyklu reportaży „Wilno nad Tamizą” - zrealizowanego przez portal „Niebywałe Suwałki”.

W 2017 roku, na podstawie książek prof. J.W. Sienkiewicza zrealizowany został film pt. "Artyści Andersa" w reżyserii Rafała Brylla.
W 2014 roku prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a 2022 roku Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za zasługi w upowszechnianiu polskiej sztuki i kultury na emigracji.

W 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał prof. J.W. Sienkiewiczowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi na rzecz popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej”.PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


POMYSŁ, PROJEKTY GRAFICZNE, REALIZACJA - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


PROJEKTY - WYDARZENIA - KAMPANIE - WYSTAWY
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony
i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem.
×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU