SWP

ARCHIWUM WIADOMOŚCI PAI


w serwisie PAI znajduje się   34 418  wiadomości o i dla Polonii

Przedstawiamy bieżące wydarzenia w polskich środowiskach na całym świecie
oraz historyczne i kulturalne konstytuujące naszą świadomośc narodową na przestrzeni dziejów.
Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×