DODATKOWO W DZIALE HISTORIA - KULTURA PAI 1306 TEMATÓWKULTURA - POLSKIE OBYCZAJE
INFORMACJA O MATERIAŁACH NADESŁANYCH DO REDAKCJI

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI WYRAŻAJĄCEJ ORYGINALNĄ MYŚL AUTORÓW, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI. Publikacje sygnowane przez autorów wyrażają jedynie ich poglądy i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Redakcji POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ.

Informacje zamieszczane w portalu pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY   LUB   PRZEZ PROFIL FB PAI
Polonijna Agencja Informacyjna
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Nasz adres:
Dom Polonii w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

      Profil społecznościowy PAI


ORGAN PROWADZĄCY - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
2018-2022  Programming & Design: © Polonijna Agencja Informacyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i nieautoryzowane użycie treści i kodu źródłowego oprogramowania - zabronione.
Ochrona danych osobowych


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów