SWP

MINIATURY HISTORYCZNE / KULTURALNE POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
MATKA W LITERATURZE POLSKIEJ

MINIATURY KULTURALNE - CYKL EDUKACYJNY POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ

Charakter przedsięwzięcia

"Matka w literaturze polskiej" to cykl edukacyjny prowadzony w Internecie - portalu PAI oraz profilach społecznościowych PAI.

Ma na celu przybliżenie polskiej kultury w formie krótkich informacji - prezentacji tematycznych, nawiązujących najczęściej do wydarzeń rocznicowych i związanymi z nimi dziełami polskich twórców.

W lapidarnej formie prezentowane są ich dzieła, dorobek, kontekst kulturowy. Cykle miniatur mają swoje oparcie w opracowaniach prezentowanych w dziale kulturalnym lub historycznym w portalu PAI i mogą być wykorzystywane jako materiał edukacyjny lub inspiracja do działań np. środowisk polonijnych.


Matka w literaturze polskiej

TŁO HISTORYCZNE

26 maja obchodzony jest Dzień Matki

Najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki. To na niej w dużej mierze spoczywa zadanie wychowania swoich dzieci, kształtowania ich osobowości i charakteru aby wyrosły na szlachetnych, uczciwych ludzi. To ona ma przekazać wiedzę o życiu, współczuć, wspomóc radą, często cierpieć cierpieniem swoich dzieci. Heroizm i codzienny trud przeplatają się w jej osobie nierozerwanie.

Nic więc dziwnego, że postać matki - symbolu, rzeczywistej osoby, znalazła się w literaturze we wszystkich odcieniach jej roli.

Naszym celem jest króki przegląd tego tematu w literaturze polskiej, ale ona, zatopiona w tradycji europejskiej, wymaga stosownego wprowadzenia, kontekstu kulturowego.

Mottem przedsięwzięcia jest fragment wiersza Zbigniewa Herberta "Mama". "Myślałem: nigdy się nie zmieni zawsze będzie czekała ubrana w białą suknię i niebieskie oczy na progu wszystkich drzwi...". A zatem... zapraszamy na lekturę do działu kultura!POMYSŁ, PROJEKTY GRAFICZNE, REALIZACJA - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


PROJEKTY - WYDARZENIA - KAMPANIE - WYSTAWY
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony
i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem.


2018-2024  Programming & Design: © Polonijna Agencja Informacyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i nieautoryzowane użycie treści i kodu źródłowego oprogramowania - zabronione.


Ochrona danych osobowych


Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×