SWP

INTERNETOWA KAMPANIA HISTORYCZNA POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
DEPORTACJE POLAKÓW NA SYBERIĘ

KAMPANIA HISTORYCZNA Z INICJATYWY POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
w 80. rocznicę deportacji Polaków na Syberię

Czas kampanii

Kampania przeprowadzona w portalu PAI oraz profilach społecznościowych PAI w lutym 2020

Charakter kampanii

Kampanię oparto na materiałach historycznych opisujących sytuację Polaków na Kresach w roku 1940 oraz wspomnieniach osób, które przeżyły zsyłkę na Sybir. Powstał cykl prezentowany w Internecie w portalu PAI oraz profilach społecznościowych PAI.

Materiały które posłużyły do kampanii zebrane są w dziale historia, w artykule "NA NIELUDZKĄ ZIEMIĘ" i stanowią źródło edukacyjne, które może być wykorzystywane w nauczaniu historii lub przygotowywaniu rocznicowych wydarzeń np. w środowiskach polonijnych.


NA NIELUDZKĄ ZIEMIĘ - MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY KAMPANII


II AKCJA DEPORTACJI OBYWATELI POLSKICH DO KAZACHSTANU


TŁO HISTORYCZNE KAMPANII

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. „Oczyszczanie” Kresów Władze ZSRS traktowały wywózki nie tylko jako formę walki z wrogami politycznymi, ale także element eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim możliwość wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej. Katorżnicza praca w syberyjskiej tajdze przy sięgającym kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie i chorobach zabijała wielu zesłańców. Była to przemyślana i planowo przeprowadzana zbrodnia na polskim narodzie. Początek deportacji na masową skalę.

POMYSŁ, PROJEKTY GRAFICZNE, REALIZACJA - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


PROJEKTY - WYDARZENIA - KAMPANIE - WYSTAWY
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony
i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem.


2018-2024  Programming & Design: © Polonijna Agencja Informacyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i nieautoryzowane użycie treści i kodu źródłowego oprogramowania - zabronione.


Ochrona danych osobowych


Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×