SWP

INTERNETOWA KAMPANIA HISTORYCZNA POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
SPORT POLONIJNY - ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA

KAMPANIA HISTORYCZNA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
SPORT POLONIJNY - ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA

Czas kampanii

Kampania przeprowadzona w profilach społecznościowych PAI oraz "Wspólnoty Polskiej" w 2019 r.

Charakter kampanii

Kampanię oparto na materiałach historycznych dotyczących procesu odzyskiwania państwowości polskiej i rodzącego się wraz z nim polskiego ruchu sportowego, z uwzględnieniem inicjatyw polonijnych na przełomie XIX i XX wieku. Powstał cykl prezentowany w Internecie, w profilach społecznościowych PAI oraz "Wspólnoty Polskiej".

TŁO HISTORYCZNE KAMPANII

7 stycznia 1894 roku w Chicago powstał Związek Sokołów Polskich, pierwsza polska organizacja sportowa w USA. Jej celem było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz podnoszenie tężyzny fi zycznej Polaków. Sokół propagował ćwiczenia fi zyczne i sport, urządzał pokazy i festyny, prowadził działalność kulturalną i samopomocową. Obok Związku Narodowego Polskiego (1880 r.) i Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (1874 r.) był jedną z pierwszych organizacji skupiających polskich emigrantów, którzy przy końcu XIX wieku przyjeżdżali masowo do USA w poszukiwaniu pracy i chleba.

W 1900 r. byfo ich już ponad 2 miliony. Po okresie rozproszenia organizacyjnego, w grudniu 1912 r. w Pittsburghu doszło do Zjazdu Zjednoczeniowego Sokołów, który zaakceptował patronat Związku Narodowego Polskiego. Siedzibą został położony centralnie Pittsburgh, a prezesem – dr Teofi l Starzyński. W tym czasie Sokół miał już ponad 11 tysięcy członków (368 gniazd), 39 własnych obiektów, 32 boiska sportowe. Ćwiczenia gimnastyczne uprawiało 6 tysięcy sokołów i blisko 500 sokolic. Przy Związku istniało 25 drużyn koszykówki, 230 baseballa, 15 sekcji kolarskich, 14 łyżwiarskich, a ponadto działało 101 teatrów amatorskich i 95 kółek śpiewaczych.

Chicago to kolebka sportu polonijnego. Tu powstawały pierwsze towarzystwa i kluby. Najstarszym jest Wisła S.A.C., powstały w 1923 r. przy grupie nr 2277 Związku Narodowego Polskiego, noszący początkowo nazwę Polonia Chicago...POMYSŁ, PROJEKTY GRAFICZNE, REALIZACJA - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA


PROJEKTY - WYDARZENIA - KAMPANIE - WYSTAWY
POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony
i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem.


2018-2024  Programming & Design: © Polonijna Agencja Informacyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i nieautoryzowane użycie treści i kodu źródłowego oprogramowania - zabronione.


Ochrona danych osobowych


Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×