SWP

   Polska
 2021-01-12 Konkurs dla Polonii o Ignacym Janie Paderewskim

Do 20 stycznia uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych mogą zgłosić się do ogólnopolskiego konkursu poświęconego działalności i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z z Polski i ze szkół polskich za granicą. Pula nagród wynosi 25 tys. zł. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski poprzez przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego jako autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego oraz patriotycznego. Udział w konkursie niewątpliwie pozwoli na rozwój zainteresowań historycznych młodszych członków Polonii oraz stworzy warunki do pogłębienia wiedzy i uczczenia pamięci o wybitnym pianiście – wirtuozie, człowieku Renesansu jakim niewątpliwie był.

Uczestnicy mogą wziąć udział w ośmiu kategoriach tematycznych Konkursu. Ich rozpiętość pozwala na udział uczestnikom o różnych zainteresowaniach.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie ucznia przez dyrektora jego szkoły za pomocą formularza on-line do 20 stycznia 2021 r.

Platforma on-line do przesyłania prac konkursowych otwarta będzie do 30 kwietnia – dla większości kategorii konkursowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu: wre.ko.poznan.pl/paderewski/

Informacji dotyczących organizacji Konkursu udziela Koordynator z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu p. Rafał Renz (e-mail: paderewski@ko.poznan.pl , tel.: +48 780 386 057).


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ