SWP

   Polska
 2021-01-19 Żydowscy artyści plastycy w Armii Generała Władysława Andersa

Twórczość żydowskich i żydowskiego pochodzenia artystów plastyków w 2 Korpusie generała Władysława Andersa, po raz pierwszy po II wojnie światowej opracowana została i wydana w książce, opublikowanej przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Instytut Adama Mickiewicza, której współautorem jest historyk sztuki prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK i Przewodniczący Komisji Kultury Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Obok Jana Wiktora Sienkiewicza, współautorami opracowania są: Tomasz Głowiński, Koreś Daniel, i Witold Mędykowski. Książka opublikowana została w języku polskim, angielskim i hebrajskim.

Głowiński Tomasz, Koreś Daniel, Mędykowski Witold, Sienkiewicz Jan Wiktor.

Tytuł oryginału: Z Armii Andersa do Armii Izraela: drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela / From Anders' Army to the Israeli Army: the ways leading the Jewish soldiers of the Polish Army to independent Israel.
Adres wydawniczy: Warszawa, Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, Instytut Adama Mickiewicza : 2020
Opis fizyczny: 265 s. (pol., ang.), 130 s. (hebr.), il.
Tekst pol., ang. i hebr.
Bibliogr. s. 262-265.
p-ISBN: 978-83-66376-11-3


prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz


Polski historyk sztuki, krytyk sztuki i kurator. Specjalista w zakresie sztuki nowoczesnej XX i XXI wieku. Pionier badań naukowych w zakresie sztuki i kultury polskiej na emigracji po 1939 roku. Według klasyfikacji KBN, jedyny w Polsce profesor historii sztuki posiadający specjalność: polska sztuka emigracyjna w XX wieku. Od 1989 roku, przez ponad trzydzieści lat, systematycznie – wpierw jako pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a następnie Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – gromadził i publikował materiały i opracowania, ratujące dorobek polskiej kultury artystycznej poza krajem w zakresie plastyki polskiej: malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego oraz działalności polskich instytucji kultury poza Ojczyzną – a szczególnie polskich galerii sztuki.

W 2009 roku powołał jedyny w świecie w strukturach uniwersyteckich Zakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przekształcony w 2019 roku w Katedrę Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK. Jest autorem, współautorem i współredaktorem ponad 50 książek i 230 innych publikacji dotyczących kultury artystycznej w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polskiej plastyki i polskiego życia artystycznego poza Polską w XX i XXI wieku.

Celem większości opracowań autorstwa Sienkiewicza jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań artystycznych (szczególnie w zakresie plastyki) polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami.

Do najważniejszych należą m.in.: Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła/exploring the mysteries of light, Toruń 2010; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012, Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013 (II wyd. 2014, III wyd. 2016); Les artistes polonais au Liban 1942-1952, Bejrut 2013; Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation, Toruń 2015; Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, Warszawa 2017; Stanisław Frenkiel (1918-2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, Toruń 2017; Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945–1989, Toruń 2018; Artyści niepodległościowi poza Polską, Warszawa 2020; Z Armii Andersa do Armii Izraela: drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela/From Anders' Army to the Israeli Army: the ways leading the Jewish soldiers of the Polish Army to independent Israel, Warszawa-Jerozolima 2020; Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona/Polish art in exile in Matthew Bateson's London collection, Warszawa 2020.

Na podstawie odkryć i ustaleń historycznych Jana Wiktora Sienkiewicza, w 2017 roku został zrealizowany film pt. “Artyści Andersa” w reżyserii Rafała Bryla. W latach 2019-2020, Telewizja Polska (TVP Polonia) wyemitowała cykl felietonów pt. “Historia jednego obrazu” współrealizowanych i współprowadzonych przez Jana Wiktora Sienkiewicza.

Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i towarzystw naukowych, w tym członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Przewodniczący Komisji Kultury Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu sztuki i kultury polskiej powstałej na emigracji, w 2014 roku odznaczony został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2018 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego powołał prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza w skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

www.janwiktorsienkiewicz.pl


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 555 004 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×