SWP

   Polska
 2021-01-26 50. JUBILEUSZ ODBUDOWY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

50 lat temu zainicjował działalność Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego. Uroczystości z okazji jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczynają się dzisiaj, 26 stycznia 2021 r.

Tym samym zainaugurowane zostaną obchody jubileuszu 50. rozpoczęcia prac nad odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie – odwołując się tym samym do pierwszego, historycznego posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego. Organizacja wydarzeń upamiętniających rocznicę zakończy się w roku 2024, kiedy będziemy wspólnie świętowali 40. rocznicę udostępnienia Zamku Królewskiego społeczeństwu. Wtedy uroczyście zaprezentowany zostanie nowy wystrój Sali Tronowej oraz wystawa prac Władysława Hasiora, którego dzieła pokazywane były 40 lat temu w pustych jeszcze i surowych salach odtwarzanego Zamku.

Od początku wojny Niemcy planowali zniszczenie Zamku. Pierwszą okazją do tego stał się 17 września 1939 r. – dzień agresji sowieckiej na Polskę, w propagandzie obu najeźdźców przedstawiany jako koniec istnienia Państwa Polskiego. Tego dnia Zamek stał się specjalnie wybranym celem ostrzału artyleryjskiego, mającego wywołać pożar. Był to swoisty „fajerwerk” mający uświetnić ten militarny i polityczny sukces sojuszników. Budynek bardzo ucierpiał od pocisków zapalających, spłonęła jego znaczna część. Zginął ratujący zbiory kustosz Kazimierz Brokl.

Po zajęciu Warszawy okupanci przystąpili do planowej grabieży wyposażenia Zamku. Część fragmentów, z myślą o przyszłej odbudowie, uratowała ekipa Stanisława Lorentza z Muzeum Narodowego. Ostatecznie mury zamku wysadzono w powietrze w czasie powstania warszawskiego we wrześniu 1944 roku.

Władze komunistyczne długo wstrzymywały się od odbudowy rezydencji królewskiej. Decyzja o rekonstrukcji gmachu została podjęta w styczniu 1971 r., a wiosną rozpoczęto odbudowę. 31 sierpnia 1984 r. Zamek Królewski w Warszawie został uroczyście udostępniony zwiedzającym.

Stare Miasto i Zamek Królewski w Warszawie zostały wpisane w 1980 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ