SWP

   Litwa
 2021-01-27 Związek Polaków na Litwie organizuje społeczny spis ludności na Wileńszczyźnie

W związku z planowanym na ten rok powszechnym spisem ludności na Litwie oraz w związku z nieścisłościami i rozbieżnościami statystycznymi dotyczącymi deklarowanej narodowości w poprzednich spisach ludności, ZPL przeprowadzi swój spis w celu porównawczo – informatycznym, na potrzeby statystyczne. Stosowną uchwałę jednogłośnie podjął Zarząd Główny ZPL 14 stycznia 2021 roku.

Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie organizowany przez ZPL zostanie przeprowadzony na zasadzie pełnej dobrowolności. W każdej gminie położonej na obszarze Wileńszczyzny Związek Polaków na Litwie ustanowi pełnomocnika gminnego, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu na jej terenie, a także powoła i da upoważnienia dla ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis. Akcja społecznego spisu została poparta przez cały szereg polskich środowisk i organizacji w tym: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Na Litwie obecnie trwa powszechny spis ludności, który przeprowadza Departament Statystyki. Po raz pierwszy jest on przeprowadzany bez udziału rachmistrzów – drogą elektroniczną. Wszelkie niezbędne dane Departament Statystyki uzyska z oficjalnych rejestrów państwowych. Departament Statystyki uruchomił 15 stycznia ankietę internetową, za pomocą której można uzupełnić swoje dane dotyczące narodowości, języka ojczystego i znajomości języków obcych oraz wyznania. Ankietę można wypełnić do 17 lutego (tylko miesiąc!) na stronie internetowej https://surasymas.stat.gov.lt/. Aby wypełnić ankietę, trzeba zalogować się poprzez podanie danych osobowych (PESEL, czyli tzw. kod osobowy, i numer dokumentu tożsamości) albo za pośrednictwem e-władzy (lit. Elektroniniai valdžios vartai).

Ważne jest wypełnić ankietę osobiście, oraz wypełnić ją za swoje dzieci (od 0 do 16 lat), pomóc osobom starszym w rodzinie, a także poinformować i zachęcić swoich znajomych.

W rejestrach państwowych na dzień dzisiejszy niestety nie jest obowiązkowy zapis narodowości, jeśli więc nie sprawdzimy, czy w litewskich bazach danych widnieje wpis o narodowości, albo nie wypełnimy wyżej wymienionej ankiety, to przeprowadzany obecnie spis ludności może nie wykazać rzeczywistej liczby Polaków na Litwie. Instytucje państwowe oraz Departament Statystyki o tym informacyjnej kampanii prawie nie prowadzą i dużo mieszkańców o tym informacji nie posiadają. Z tego wynika, że nie ma zainteresowania, aby wykazać rzeczywistą liczbę Polaków na Litwie, oraz możliwie, że może dojść nawet do fałszowania wyników, aby ukryć realną sytuację i ilość osób narodowości polskiej lub innych mniejszości narodowych.

Dlatego ZPL przyjął decyzję za pośrednictwem struktur terenowych organizacji przeprowadzić swój spis tzw. Deklarację narodowości polskiej mieszkańców Wileńszczyzny w celu porównawczo – informatycznym oraz na potrzeby statystyczne ZPL w zakresie swojej działalności.

Mniejszościom narodowym bardzo ważne jest zachować swoją tożsamość, więc od naszej aktywności będzie zależało jakie będziemy mieli prawa, ile będziemy mieli szkół, nauczycieli i uczniów oraz czy nasz głos będzie się liczył w życiu społecznym i politycznym kraju. Dlatego apelujemy do każdego Rodaka:

I. O aktywny udział w wypełnianiu ankiet zainicjowanych przez Departament Statystyki w ramach powszechnego spisu ludności;

II. O zadeklarowaniu swojej tożsamości w SPOŁECZNYM SPISIE LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE, który będzie przeprowadzany przez ZPL.

W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) i wynikającymi z tego faktu utrudnieniami, SPOŁECZNY SPIS LUDNOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE, który jest przeprowadzany przez ZPL, będzie przeprowadzony w jednej z trzech form: drogą bezpośredniego kontaktu z wymogami sanitarno-epidemicznymi lub telefonicznej, internetowej. Administratorem zawartych informacji będzie Związek Polaków na Litwie, a wszystkie dane będą przechowywane co najmniej 25 lat.

Związek Polaków ma Litwie
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ