SWP

   Australia
 2021-02-22 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ ZHP MELBOURNE

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata.

Jest to ważne wydarzenie, tak w środowisku harcerskim, jak i środowisku skautów. Tego dnia harcerze ślą życzenia do przyjaciół, odwiedzają się i spotykają na uroczystych zbiórkach.

Do wspólnego świętowania włączyli się także harcerze z Melbourne. Mimo pandemii udało się zorganizować piknik w Polana Camp. Tradycyjnie wszystkie ważne uroczystości harcerze rozpoczynają Mszą św., celebrował ją ks. Kamil Żyłczyński SChr.

Na świętowanie Dnia Myśli Braterskiej wybrano dzień 22 lutego, ponieważ tego dnia przypada rocznica urodzin założyciela skautingu gen. – Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Początkowo, święto było obchodzone przez harcerki i skautki, ale z czasem również skauci dołączyli do celebrowania święta przyjaźni. Według prawa skautowskiego gen. Roberta Baden-Powella, skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta. Założyciel skautingu stworzył Prawo Skautowe i Przyrzeczenie Skautowe oparte na służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim oraz skupiające się na atrakcyjnych grach, zabawach w kontakcie z przyrodą, a także na prowadzonych działaniach w małych grupach przyjacielskich.

Na Międzynarodowym Zlocie Skautowym na Węgrzech w 1933 roku założyciel skautów podkreślił znaczenie posiadania przyjaciół z różnych krajów. W Dniu Myśli Braterskiej organizowane są spotkania integracyjne, ogniska oraz zbiórki charytatywne. Święto uświadamia harcerzom oraz skautom, że łączą ich szczególne więzi bez względu na wiek, narodowość czy kolor skóry. W duchu międzynarodowego prawa skautingu, kształtowane są uniwersalne wartości braterstwa, przyjaźni oraz okazywanej bezinteresownej pomocy bliźnim. Od 2009 roku każdy Dzień Myśli Braterskiej opiera się na tematyce jednego z Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych. MCR składa się z ośmiu celów, które dążą do poprawy jakości warunków społecznych oraz gospodarczych na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Myśli Braterskiej umożliwia wyrażenie wdzięczności globalnej przyjaźni łączącej członków harcerstwa i skautingu. W tym dniu świadomość przynależności do międzynarodowej organizacji sprzyja podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz potrzebujących.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Divine Mercy Shrine KeysboroughW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ