SWP

   Rosja
 2021-02-22 W INTENCJI ABP JANA CIEPLAKA - OBROŃCY POLSKOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI

W niedzielę, 21 lutego br. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sankt Petersburgu modlono się w intencji abp Jana Cieplaka. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, bp Mikołaja Dubinina, została odprawiona w 95. rocznicę śmierci duchownego, który przez wiele lat był związany z Sankt Petersburgiem, m.in. jako wykładowca tutejszej Akademii Duchownej.

Abp Jan Cieplak był wielokrotnie karany za działalność patriotyczną i religijną, aresztowany w latach 1920 i 1921, oskarżony o stawianie oporu wobec władzy sowieckiej, sądzony i skazany podczas pokazowego procesu moskiewskiego w 1923 r. Wraz z innymi duchownymi sądzonymi w procesie został skazany na karę śmierci, który to wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. W 1924 r. został wydalony z ZSRS. W swojej pracy duszpasterskiej Jan Cieplak był także związany z archidiecezją mohylewską, gdzie pracował jako biskup pomocnicy i administrator, był także tytularnym arcybiskupem Ochrydy oraz mianowanym arcybiskupem wileńskim.

Niedzielnej mszy św. towarzyszyła prezentacja wystawy przybliżającej postać i działalność arcybiskupa oraz relacja ks. Krzysztofa Pożarskiego - postulatora procesu beatyfikacji nowych rosyjskich męczenników katolickich XX wieku na temat początku i historii procesu beatyfikacyjnego abp Jana Cieplaka.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Polskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, którzy uczcili pamięć duchownego, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
zdjęcia: ks. Krzysztof PożarskiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ