SWP

   Białoruś
 2021-02-22 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W LIDZIE

W Dzień Myśli Braterskiej Drużyna Harcerska przy ZPB w Lidzie podczas spotkania na Cmentarzu Polskich Lotników złożyła wieńce i zapaliła znicze na mogiłach polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej oraz lotników ze stacjonującego w Lidzie w okresie międzywojennym 5 Pułku Lotniczego.

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Harcerska drużyna z Lidy przesyła wszystkim przyjaciołom i znajomym braterski uścisk dłoni. Uścisk, który zapewnia o pamięci, o współodpowiedzialności, o służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Życzy zadowolenia z pełnienia swej służby, a także przyjaźni i braterstwa w otaczającym nas świecie.

Irena Bernatskaya


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ