SWP

   Polska
 2021-02-24 EMIL ZEGADŁOWICZ. Człowiek o stu maskach

„Pisarz skupia zło i dobro, współczesność całą jak w soczewce, promień przez jej ognisko przepuszczony jest ostry i żądliwy – dobrze skierowany pali, parzy, podnieca, niepokoi.“ pisał jeden z ulubionych poetów Jana Pawła II, antyklerykał i pierwca beskidzkiej przyrody. Emil Zegadłowicz, autor powieści uznawanych przez współczesnych pisarzowi za pornograficzne. Przez niemal 50 lat swojej kariery literackiej wydał ponad 40 tomów poezji, sześć powieści, a także osiem dramatów scenicznych.

Sam o sobie mówił: "Człowiek o stu maskach i o jednym tylko stałym uczuciu - lęku". Żył tylko 53 lata, ale były to lata bardzo aktywne. Oprócz działalności twórczej angażował się również w sprawy społeczne, a przez kilka lat udzielał się nawet w życiu politycznym. Był człowiekiem dosyć charakterystycznym, jeśli chodzi o jego program życiowy. Można by go chyba opisać dwoma hasłami: umiłowanie wolności i arystokratyzm ducha. To pojęcia, które nie często pojawiają się w jego recepcji, dlatego że najczęściej czytano go przez perspektywę skandalu, jakiegoś doraźnego odczytania.

80 lat temu zmarł Emil Zegadłowicz. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej pisarz przebywał w Gorzeniu. Poważnie zachorował, przez co musiał udać się na leczenie do Sosnowca. Tam zmarł 24 lutego 1941 roku. Po śmierci Zegadłowicza w jego dworze zjawili się Niemcy i terroryzując pogrążoną w żałobie rodzinę, skonfiskowali liczącą około 10 tysięcy tomów bibliotekę, zbiór sztuki ludowej będący największą w tamtym czasie prywatną kolekcją w Polsce m.in. lipowe świątki Jędrzeja Wowry, genialnego prymitywisty, odkrytego przez Zegadłowicza, parę tysięcy sztuk grafiki francuskiej, piękne kilimy, wiele bibelotów i kilka najcenniejszych olejnych obrazów.

Zegadłowicz przez niemal pięćdziesiąt lat swojej kariery literackiej wydał ponad czterdzieści tomów poezji, sześć powieści, a także osiem dziś zapomnianych dramatów scenicznych. Biograf Jana Pawła II, George Weigel, podaje, że Zegadłowicz był ulubionym poetą Karola Wojtyły, który znał na pamięć i deklamował jego teksty.


EMIL ZEGADŁOWICZ W DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ