SWP

   Włochy
 2021-02-27 OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU IM. EDYTY FELSZTYŃSKIEJ

Na polonijnej scenie wydarzeń kulturalnych pojawiło się nowe przedsięwzięcie honorujące Polaków i Polonię rozsianą po świecie. Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej to inicjatywa zorganizowana przez Bożenę Krasoń i Ursulę Goldę, panie które od wielu lat mieszkają we Włoszech i są wyjątkowo aktywne wśród tamtejszej Polonii.

Panie Bożena KrasońUrsula Golda od marca 2020 r. prowadzą (charytatywnie!) Spotkania Polonijne, projekt który zrodził się w czasie pierwszego lockdownu we Włoszech. Długie zamknięcie w domach, z dala od rodziny i przyjaciół nie wpływało dobrze na psychikę wielu osób, to było impulsem aby stworzyć wspólną przestrzeń, choćby wirtualną. Panie Bożena i Ursula jako pierwsze zareagowały na tę sytuację. Każdej niedzieli w mediach społecznościowych organizowały spotkania z Polakami z różnych stron świata. Rozmowy i losy zapraszanych gości były zawsze ciekawe, inspirujące i podnoszące na duchu. Leitmotiwem było hasło "Polak potrafi". Dotychczas przeprowadziły ok. 50 spotkań wirtualnych z Polonią z całego świata.Zainicjowały także akcję "pomocna dłoń", w miarę możliwości udzielają pomocy psychologicznej a jeśli sytuacja pozwala organizują lub współorganizują małe eventy. Działają pełne wiary, że są pomocne!

Spotkania Polonijne to namacalny przykład, że chcieć to móc! Bez żadnego dofinansowania, sponsoringu i wsparcia dwie Polki zorganizowały przedsięwzięcie, które zostało zauważone wśród Polonii na wielu kontynentach. Spotkania Polonijne nie są zarejestrowaną organizacją, jedynym celem jest praca na rzecz promocji Polonii oraz naszego kraju, do której zapraszają wszystkich chętnych. Teraz Panie idą krok dalej. Wirtualne rozmowy stały się inspiracją do uruchomienia plebiscytu wyłaniającego Osobowość Polonijną Roku. Patronem została śp. Edyta Felsztyńska. Jej postać przybliżą Państwu organizatorki:

Edyta Felsztyńska urodziła się 4. 06.1972, zmarła 25. 07. 2017, w wieku 45 lat przegrywając walkę z nowotworem. Edyta Felsztyńska przyjechała do Włoch w 1990 roku, po latach wyszła za mąż za Włocha. A w roku 2007 wraz z Bożeną Wróblewską założyły stowarzyszenie Insiemie. Obie Panie rozpoznawane są jako działaczki polonijne, nie tylko we Włoszech, ale również w Europie. Edyta była osobą z mnóstwem pozytywnej energii, którą wykorzystywała aby pomagać innym. Kochała ludzi i pamiętając swoje ciężkie chwile na początku emigracji, starała się pomagać w rozwiązywaniu problemów nowo przybyłych na emigrację Polaków.


PAI


Posiadała niesamowitą siłę i energię oraz ogromną chęć i siłę do współorganizowania i organizowania różnych wydarzeń i ewentów oraz pomagania innym na wszelki możliwy sposób. Dzięki stowarzyszeniu organizowano również akcje charytatywne. Mówiła zawsze "jak my sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże". Jej marzeniem było zjednoczyć całą Polonię i każde organizowane spotkanie zaczynało się od zaśpiewania piosenki: "Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina".

Edyta miała swoje motto, nie zmieniała ludzi, kochała ich i akceptowała takimi jakimi są. Bardzo duże wsparcie i wspaniałą współpracę otrzymała od wielu osób. Nazywała ich cichymi aniołami zawsze stojącymi obok. Przyjaźnie przetrwały wszelkie próby i wytrwały do końca jej życia.

Była osobą pozytywnie myślącą, uczciwą, serdeczną, zawsze uśmiechniętą i niosącą pomoc każdemu potrzebującemu mimo swojej ciężkiej choroby. Edyta Felsztyńska była wspaniałym przykładem i darem dla każdego, kto spotkał ją na swojej drodze . Jesteśmy dumni, że imieniem tak wspaniałej Polki i działaczki polonijnej mogliśmy nazwać naszą nagrodę. Dziękujemy rodzinie Edyty za taką możliwość.

Spotkania Polonijne - Bożena Krasoń i Urszula Golda pragną tą nagrodą uczcić imię Edyty Felsztyńskiej, jak również docenić w ten sposób osoby działające dla Polonii z różnych krajów świata.

Nabory kandydatów do nagrody Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej odbędą się w terminie od 15 .10.2021 do 20 .11.2021.
Tegoroczna gala odbędzie się online - jak wszyscy wiemy z powodu niestabilnej sytuacji - natomiast w przyszłości możliwa jest organizacja gali w Rzymie.

Członkowie kapituły:
Magdalena Pinkwart- dziennikarka radiowa, telewizyjna, prasowa. Prezes Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza
Bożena Wróblewska - Stowarzyszenie Insieme
Aleksandra Seghi - współredaktor portalu Polacy we Włoszech
Dr Adrianna Tomczak - doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media

Polonijna Agencja Informacyjna objęła wydarzenie patronatem medialnym.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 554 883 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×