SWP

   Angola
 2021-03-20 Wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej

W związku z obchodzoną w bieżącym roku 25. rocznicą przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla, z inicjatywy Ambasady RP w Luandzie i we współpracy ze Związkiem Pisarzy Angolskich dnia 17 marca zorganizowano w siedzibie Związku wieczór poświęcony prezentacji twórczości literackiej tej znakomitej polskiej poetki. Wydarzenie to wpisało się również w obchody Miesiąca Kobiet w Angoli i zbliżający się Światowy Dzień Poezji (21 marca).

Wieczór poezji poprowadził Ambasador RP w Angoli P. Myśliwiec wraz z Sekretarzem Generalnym Związku Pisarzy Angolskich D. Capelenguelą. Wskazali oni na wkład W. Szymborskiej i innych wybitnych polskich pisarzy w rozwój światowego dziedzictwa humanizmu. Podkreślili znaczenie współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Polską i Angolą dla całokształtu relacji dwustronnych. Twórczość poetki obszernie przedstawił prof. L. Kandjimbo, znawca literatury, w formie akademickiego wykładu. Wybrane wiersze poetki recytowali, również przy akompaniamencie muzycznym, angolscy aktorzy i pisarze.

Przy tej okazji Ambasador P. Myśliwiec przekazał do biblioteki Związku Pisarzy Angolskich zestaw książek polskich autorów, w tłumaczeniu na język portugalski, m.in.: W. Szymborskiej, Cz. Miłosza, O. Tokarczuk, Z. Herberta i R. Kapuścińskiego.

Poezja ma szczególne miejsce w kulturze Angoli i cieszy się dużą popularnością. Najbardziej znani bojownicy o niepodległość i późniejsi liderzy nowego państwa, na czele z pierwszym prezydentem Angoli Agostinho Neto, byli także poetami. Obecnie nie ma w Luandzie tygodnia bez wieczoru poetyckiego i prezentacji nowego zbioru wierszy wszystkich pokoleń angolskich twórców. Wiodącą rolę odgrywa Związek Pisarzy Angolskich, który jest jednocześnie jednym z krajowych wydawców.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w LuandzieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ