SWP

   USA
 2021-03-29 KONIEC MARZANNY JEST BLISKI

“Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno,
Dziś Cię utopimy, bo nie chcemy zimy”

Słowiańska tradycja żegnania zimy co roku pielęgnowana jest w Polskiej Szkole w Clifton. Klasa 4-ta i 8-ma ze swoimi wychowawcami przygotowały piękne widowisko pożegnania zimy i przywoływania wiosny. Obrzęd odbywał się na podwórku szkolnym, gdzie przy okazji młodzież miała okazję zaprezentować swoje piękne i ciekawe prace plastyczne czyli marzanny, a także wybór tekstów ludowych przywołujących wiosnę.

W wiosennym korowodzie nie zabrakło gaików - zielonych drzewek lub gałązek ozdobionych wstążkami z kolorowego papieru. Niektórzy badacze jego symbolikę wiążą z wielkanocną palmą, której dawniej przypisywano magiczne właściwości.

W Polskiej Szkole w Clifton tradycja wciąż żyje!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła w CliftonW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ