SWP

   USA
 2021-03-31 NAJMŁODSZY POSIADACZ KARTY POLAKA

W poniedziałek 29 marca w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku doszło do miłej uroczystości: swoją pierwszą Kartę Polaka otrzymał najmłodszy w dotychczasowej historii Konsulatu, bo niespełna 1-roczny, aplikujący.

W jego imieniu Kartę Polaka odebrała szczęśliwa mama, p. A. Panov - obywatelka Białorusi. Gratulujemy!


Karta Polaka jest potwierdzeniem przynależności do Narodu Polskiego i daje szereg uprawnień.

Kartę Polaka może otrzymać osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, która wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykaże polskie pochodzenie albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polonijnej potwierdzające jej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Posiadacze Karty Polaka mogą skorzystać z szeregu uprawnień, które ułatwiają osiedlenie się w Polsce; są to m.in.: dostęp do rynku pracy, do publicznego systemu edukacji, do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych oraz do niektórych świadczeń pieniężnych.

Karta Polaka jest jednym z rozwiązań, jakie władze RP oferują osobom, które nie mogą potwierdzić posiadania obywatelstwa polskiego (ze względu na brak odpowiednich dokumentów, wcześniejszą utratę obywatelstwa, itd.), a chcą zachować swój związek z polskością i uniknąć nadmiernych formalności migracyjnych w momencie wyjazdu i osiedlenia się w Polsce.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Consulate General of Poland in New YorkW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ