SWP

   Polska
 2021-04-01 Wielkanocne życzenia prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dla Polonii

Szanowni Państwo

zbliża się jedno z najstarszych i najważniejszych Świąt Chrześcijańskich, do którego przygotowujemy się cały rok. Zmartwychwstanie Pańskie jest bowiem fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej. Jest to okres pełen radosnych motywów, podczas którego pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”, doświadczamy wytchnienia i dzielimy się radością wspólnego bycia.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, który Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski został patronem 2021 roku, w książce „Miłość na co dzień” napisał: „Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny! (…) Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń! Z lekcji danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego możemy się nauczyć stylu postępowania z naszym otoczeniem.”

Przyłączając się do tych pięknych słów pragnę życzyć Państwu, aby te Święta przyniosły nadzieję, umocnienie, wiarę i miłość. Napełniły Nas wszystkich pokojem, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w lepsze jutro.


Z szacunkiem i życzliwością

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski

Warszawa, 29 marca 2021 roku


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ