SWP

   Niemcy
 2021-03-31 XVII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele, serdecznie zapraszamy uczniów polonijnych do udziału w XVII edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.

To już siedemnasty raz uczniowie mieszkający w Niemczech i uczący się języka polskiego w różnych formach nauczania mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Czas, w którym zapraszamy uczniów do  współzawodnictwa, jest wyjątkowy. Pandemia spowodowała, że realizacja tego typu projektów edukacyjnych została ograniczona lub wstrzymana. Mimo niesprzyjających warunków chcemy jednak zorganizować Olimpiadę, która od 17 lat sprzyja kształceniu uczniowskich sprawności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, propaguje wśród młodego pokolenia literaturę polską i czytelnictwo,  kształci szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego oraz do języka polskiego, a także integruje środowisko polonijne.

W tym roku wprowadziliśmy do regulaminu Olimpiady zmiany, które – mamy nadzieję –  umożliwią sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Olimpiady w warunkach pandemii.

Zachęcamy wszystkich uczniów polonijnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji zawodów, która będzie przeprowadzona w nowej formule. Jesteśmy przekonani, że wysiłek włożony w przygotowanie do Olimpiady przyniesie wspaniałe efekty i ogromną satysfakcję zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Zapraszamy uczniów mieszkających w Niemczech do tej przygody z językiem polskim, która ma na celu przybliżenie polskiej tradycji literackiej i umocnienie tożsamości kulturowej.

Zapraszamy !


Organizatorzy XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech:

  1. Komitet Organizacyjny XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech,
  2. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  3. Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie,
  4. Konsulat Generalny RP w Hamburgu,
  5. Konsulat Generalny RP w Kolonii,
  6. Konsulat Generalny RP w Monachium.


Materiały

REGULAMIN XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech
REGULAMIN​_XVII​_Olimpiady​_Języka​_Polskiego​_w​_Niemczech.pdf 0.46MB

Propozycje Lektur
PROPOZYCJE​_LEKTUR.pdf 0.21MB

Lista wierszy
Lista​_utworów​_lirycznych​_do​_analizy​_i​_interpretacji.pdf 0.16MB

Teksty Finał Olimpiady
teksty​_finał.pdf 0.22MB

Plakat XVII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech
Plakat​_XVII​_Olimpiada​_Języka​_Polskiego​_w​_Niemczech.png 0.32MB


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ