SWP

   Serbia
 2021-04-01 SERBSKA POLONIA SOLIDARNA Z POLAKAMI NA BIAŁORUSI

Ważny sygnał solidarności ze strony serbskiej Polonii, sprzeciwiającej się prześladowaniom polskiej mniejszości na Białorusi: protest Stowarzyszenia Przyjaźni Serbsko-Polskiej YU Polonia RS, apelującej o uwolnienie aresztowanych działaczy Związku Polaków na Białorusi, w tym prezes Andżeliki Borys i członka Zarządu Głównego, polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.


PROTEST
Stowarzyszenia Przyjaźni Serbsko-Polskiej
"YU POLONIA"
w związku z aresztowaniem Andżeliki Borys

Stowarzyszenie Przyjaźni Serbsko-Polskiej YU POLONIA RS, jako członek Rady Polonii Świata oraz organizacja skupiająca Polonię i Polaków zamieszkujących Republikę Serbii, wyraża swój najgłębszy sprzeciw przeciwko represjom, które dotknęły w ostatnim czasie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.

Solidarni z zatrzymanymi liderami Związku Polaków na Białorusi prezes Andżeliką Borys, członkiem Zarządu Głównego Andrzejem Poczobutem oraz innymi działaczami, szykanowanymi w związku z realizacją statutowych celów ZPB takich jak kultywowanie polskiej tradycji, języka, historii i kultury, apelujemy o niezwłoczne zwolnienie aresztowanych.

Korzystając z szerokiej ochrony praw mniejszości, którą zapewnia nam Serbia, wzywamy do poszanowania wolności naszych rodaków na Białorusi w zakresie swobodnego wyrażania, kultywowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej lub religijnej. Państwo białoruskie jest do tego zobowiązane zarówno w oparciu o normy prawa międzynarodowego, jak również zapisy dwustronnego traktatu między Polską i Białorusią, podpisanego w roku 1992.

#WolniPolacyNaBiałorusi

Belgrad 11000,

Zarząd Stowarzyszenia

Serbia 31.03.2021

Przyjaźni Serbsko-Polskiej "YU POLONIA RS"


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ