SWP

   Polska
 2021-09-12 PRZEDSTAWICIELE POLONII NA UROCZYSTOŚCIACH BEATYFIKACYJNYCH

"My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa - światłość świata - i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionym" - napisał papież Franciszek w odczytanym w czasie mszy beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski i Matki Elżbiety Czackiej, fundatorki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, przez papieskiego delegata kard. Marcello Semeraro liście apostolskim .

Dokument podpisany został przez papieża w Rzymie, na Lateranie, w przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 roku Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz, natomiast wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły siostry Aleksandra Maczuga i Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Koncelebrowało ją 600 księży, 80 biskupów z Polski - w tym m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak i gospodarz miejsca, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecnych było także 45 biskupów z zagranicy.

W uroczystej mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej wzięli przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, wśród nich prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław Kaczyński. Obecni są także wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu RP oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

POLONIA NA UROCZYSTOŚCIACH W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Polonię reprezentowali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - przewodniczący Rady Krajowej Henryk Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Hanka Gałązka, skarbnik Zarządu Krajowego Tomasz Różniak, członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski, dyrektor Biura Zarządu SWP Tatjana Čepukoit oraz prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, Gerwazy Longher, poseł na Sejm, prezes Związku Polaków w Rumunii, Victoria Longher, pierwsza wiceprezes Związku Polaków w Rumunii.W homilii - odczytanej w języku polskim przez bp. Piotra Jareckiego - kard. Marcello Semeraro podkreślił że w okresie politycznie i społecznie skomplikowanym prymas "kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną, a w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: ‘Kto nienawidzi, ten już przegrał".

Papieski wysłannik zaznaczył, że podwójna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej jest "dopełnieniem historycznego spotkania, dzięki któremu ci błogosławieni poznali się w Laskach już 95 lat temu, w 1926 roku. On - zaangażowany osobiście w niesienie pomocy tym wszystkim, którzy doświadczali krzywd i ograniczeń w praktykowaniu ich wolności oraz wyznawaniu własnej wiary; ona - niewidoma wśród niewidomych fizycznie i duchowo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali porzuceni i pozostawieni na marginesie społeczeństwa. Ofiarowali w zamian życiowe przekonanie o prymacie Boga, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii za wszelką cenę. Pozostawili wzór służby konkretnemu potrzebującemu człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje i wydaje się, że zwycięża obojętność" - mówił kard. Semeraro.".Portal poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

Zachęcamy do odwiedzenia portalu przygotowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Polonijną Agencję Informacyjną w którym prezentujemy przygotowania Wspólnoty Polskiej do beatyfikacji oraz przybliżamy w cyklu materiałów postać kardynała Wyszyńskiego.


STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - OJCIEC DUCHOWY POLAKÓW I POLONII

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838246 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów