SWP

   Ukraina
 2021-09-14 80. rocznica mordu inteligencji polskiej w Czarnym Lesie

W Czarnym Lesie koło Iwano-Frankiwska (dawniej Stanisławowa) odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy zagłady przedstawicieli polskiej inteligencji.

Najpierw została odprawiona msza święta polowa w intencji ofiar zbrodni hitlerowskiej, po czym uczestnicy uroczystości złożyli wieńce, kwiaty i zapalili znicze przy pomniku oraz dołach śmierci. Następnie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprezentowano film „Mroki Czarnego Lasu”.

Kolejnym punktem programu było oddanie hołdu wszystkim spoczywającym oraz ofiarom I i II wojny światowej na dawnym cmentarzu w Stanisławowie. Zwieńczeniem obchodów organizowanych przez Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku była msza święta w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata.


Według różnych źródeł w 1941 roku w ówczesnym Stanisławowie hitlerowcy zamordowali około 700 przedstawicieli inteligencji polskiej i członków ich rodzin. Ciała wywożono do Czarnego Lasu i zrzucano do wykopanych dołów.

Po wojnie informacja o dokonanym mordzie była utajniona, dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego polska społeczność Stanisławowa zainicjowała badanie pochówków w Czarnym Lesie. Obecnie w miejscach, gdzie zostały odnalezione szczątki, jest 17 uporządkowanych mogił.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-FrankiwskuW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3540000 OSÓB