SWP

   Belgia
 2021-09-15 WITAJ SZKOŁO!

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej zainaugurowała nowy rok szkolny. Uroczystość odbyła się w pierwszym tygodniu nauki – w apelu uczestniczyły dzieci z sekcji środowej, piątkowej i sobotniej.

Na początku odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie przygotowali krótkie wystąpienia nawiązujące do wakacji oraz nadchodzącego okresu nauki.

Laureaci konkursu LEMistorie przeczytali fragmenty swoich prac. Upamiętniliśmy też rocznicę wybuchu II wojny światowej.


Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej powstała w 1978 roku pod nazwą Ośrodek Szkolny. Od początku swego istnienia służyła upowszechnieniu polskiego języka, polskiej historii i religii wśród dzieci polskiego pochodzenia. Duszpasterze PMK odpowiedzieli na potrzebę krzewienia polskiej kultury i nauki, którą zgłaszało niemałe środowisko polonijne w stolicy Belgii i jej okolic. Obecnie, obok dzieci tzw. stałej Polonii, szkoła przyjmuje także dzieci rodziców przebywających w Belgii czasowo.

Od października 2006 roku szkoła została włączona do Zespołu Szkół im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, stając się Filią im. Jana Pawła II z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej z prawem wydawania uczniom świadectw państwowych. Kierownikiem szkoły do roku 2012 był ksiądz Władysław Walaszczyk OMI. Od września 2012 do września 2019 roku rolę kierownika szkoły pełniła s. Dorota Michna MChR. Od września 2019 rolę kierownika szkoły pełni s. Aleksandra Pietruszewska MChR.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła PMK w BrukseliW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3540029 OSÓB