SWP

   Tunezja
 2021-09-15 NOWY ROK W SZKOLE POD PALMAMI

11 września Szkoła Polska w Tunisie uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2021/2022. Życzymy naszym uczniom wspaniałych chwil i wielu ciekawych zajęć w naszej "szkole pod palmami" - przekazała kadra pedagogiczna.

Historia polskiej szkoły w Tunezji wiąże się z losami przybywających tu naszych rodaków. Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tunisie powstał we wrześniu 1983 roku z inicjatywy polskich kooperantów, zatrudnionych w Tunezji. Początkowo tylko ich dzieci oraz dzieci pracowników dyplomatycznych miały możliwość realizacji pełnego lub uzupełniającego polskiego programu nauczania. Nauka w Tunisie odbywała się wtedy w prywatnych mieszkaniach, z możliwością korzystania z pomieszczeń Ambasady RP, gdzie przechowywano zbiory biblioteczne i dokumentację szkolną, a następnie w wynajmowanych salach Centrum Kultury Radzieckiej.

Dzięki staraniom kierownictwa szkoły, dyrekcji w Warszawie i zaangażowaniu Polonii rok szkolny 1991/92 stał się rokiem przełomowym, ponieważ udało się uzyskać zgodę na umożliwienie nauki w SPK dzieciom z rodzin mieszanych, dla których możliwość realizacji polskiego programu i uzyskania świadectwa stała się przepustką do szkół w Polsce.

Wielu absolwentów SPK w Tunisie już ukończyło, jeszcze inni obecnie studiują na polskich uczelniach. Nie zawiedli oni okazanego im zaufania i pokładanych w nich nadziei. Niektórzy dziś pracują na odpowiedzialnych stanowiskach w Polsce lub krajach Unii Europejskiej, dając świadectwo przywiązania do swoich korzeni. Prawie każdego roku kilkoro uczniów Punktu wiąże swoje życie z krajem, a ich rodzeństwo i młodsi koledzy planują uczyć się i w przyszłości pracować dla Polski.

Wielu ludzi dobrej woli, nie szczędząc wysiłków i czasu, wyposażyło i przystosowało, wynajęty kilkanaście lat temu budynek, by mógł służyć rzetelnej nauce i rozwijać zainteresowania uczniów, którzy poza dobrymi wynikami z przedmiotów objętych programem, mogą poszczycić się sukcesami w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Wśród uczniów i absolwentów Szkoły Polskiej w Tunisie są laureaci Poloniad, konkursów pod patronatem ORPEG: języka polskiego i „Być Polakiem” oraz licznych poetyckich, plastycznych i fotograficznych. Każdego roku tych osiągnięć jest więcej, co jest dla nauczycieli, powodem do dumy, źródłem satysfakcji i motywacji, by jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki. SPK w Tunisie cieszy się w miejscowym środowisku bardzo dobra opinią i od lat krzewi polską kulturę i tradycję.

Od 1 września 2019 r. placówka działa jako Szkoła Polska.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Polska w TunisieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675692 OSÓB