SWP

   Austria
 2021-09-15 OBCHODY 338 ROCZNICY WIKTORII WIEDEŃSKIEJ - Polskie Sanktuarium Narodowe na Kahlenbergu.

Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył).

Król Jan III Sobieski tak pisał do Marysieńki:
„Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo narodowi naszem, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszczacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w konfuzji.”

12 września 1683 roku doszło do walnej bitwy, podczas której został oswobodzony Wiedeń oblegany przez wielką armię osmańską. Wojska Kara Mustafy zostały pokonane przez polską husarię i wojska chrześcijańskiej Europy, którymi dowodził Polski król Jan III Sobieski.

W niedzielę 12 września 2021 roku Ks. Rek. Roman Krekora CR przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości na Kahlenbergu przywitał zaproszonych gości przybyłych z Polski, Włoch, Austrii oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Republice Austrii.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje Senatu i Sejmu RP z wicemarszałkiem Senatu B. Borusewiczem, Wojska Polskiego - gen. dyw. Piotrem Trytkiem dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego.
Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej oraz ambasad i attachatów wojskowych w Austrii: Czech, Chorwacji, Litwy, Niemiec, Rumunii, Węgier, Włoch, Ukrainy oraz USA.
Ambasadę RP w Austrii reprezentowali: Ambasador Jolanta R. Kozłowska, Konsul Generalny Bartłomiej Rosik oraz Attaché Wojskowy i Obrony płk Krzysztof Makarewicz.
Rząd Republiki Austrii - Minister Finansów Gernot Blümel, a także radni miasta Wiedeń.
Poczty Sztandarowe wystawili: Związek Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu, Związek Podhalan z Wiednia, Związek Podhalan z Bystre, Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu oraz St. Stanislaus Orden Österreich.


PAI


We mszy św. Upamiętniającej 338 Rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej uczestniczyli przedstawiciele ziemi jordanowskiej, Strażnicy Grobu Błogosławionego Marka z Aviano z Włoch oraz organizacje polonijne:
Zarząd Forum Polonii, Harcerze ZHP w Austrii Szczep Gniazdo, Zespół Mazurki, Klub Sportowy Nawigator, Redakcja Pisma Polaków w Austrii - POLONIKA, Towarzystwo Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Towarzystwo Kulturalne TAKT, Wiedeńsko-Krakowskie Stowarzyszenie Kulturalne, Klub Sportowy PAKA-s oraz licznie zebrani Polacy mieszkający w Austrii i przybyłe z tej okazji pielgrzymki z Polski.

Program artystyczny przygotował Schola Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją p. K. Kagańca.

Mszy świętej przewodniczył Opat Klasztoru Cystersów w Zwettl, o. Johannes Maria Szypulski.

Ks. Rek. Roman Krekora przypomniał o tym, że w roku 1683 pod Wiedniem starły się dwie wielkie siły. Potęga militarna półksiężyca i potęga wiary Króla Jana III Sobieskiego oraz jego rycerstwa i modlącej się Europy. Dlatego to właśnie dzisiaj wspominamy pamięć tych, którzy okryli się chwałą zwycięstwa oraz tych którzy okupili to zwycięstwo krwawą miłością oddając swe życie za największą sprawę - wiarę i obronę chrześcijańskiej Europy.


PAI


Podczas mszy odbyło się uroczyste przekazanie relikwii błogosławionego Marka z Aviano z kościoła Kapucynów w Pierwszej Dzielnicy Wiednia dla Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu na ręce Ks. Rek. Romana Krekory CR. Uroczystości tej przewodniczył gwardian ojców Kapucynów w Wiedniu, o. Leszek Nocuń.

To właśnie w tym miejscu 338 lat temu o godzinie czwartej rano Legat Papieski Marek z Aviano odprawił mszę św. do której służył Król Jan III Sobieski błagając Bogurodzicę o łaski dla walczących żołnierzy. Ksiądz Rektor przypomniał o wizycie na Kahlenbergu św. Jana Pawła II z okazji 300 rocznicy zwycięstwa nad armią turecką. Chleby z tegorocznych plonów poświęcił Opat o. Johannes Maria Szypulski.

Po mszy odbyły się dożynki, podczas których wystąpiły zespoły folklorystyczne i dziecięce.

Następnie delegacje udały się na cmentarz kahlenberdzki, na którym od 2015 roku stoi pomnik „Skrzydło Husarskie” upamiętniający poległych rycerzy, w celu złożenia wieńców, wiązanek i zniczy. Tradycyjnie wartę na posterunku honorowym wystawili: Związek Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu oraz Harcerze z ZHP w Austrii Szczep Gniazdo.


PAI


Gen. Piotr Trytek przypomniał historię nadania 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wyróżnik, im. Króla Jana III Sobieskiego, oraz zapowiedział przybycie w przyszłym roku z Kompanią Reprezentacyjną dowodzonej przez niego dywizji. Redaktor Naczelny Pisma Polaków w Austrii Sławomir Iwanowski (współorganizator budowy pomnika) przywitał przybyłe delegacje i gości. Kazimierz Kowalcze (inicjator i współorganizator pomnika na cmentarzu kahlenberdzkim) nakreślił historię powstania i postawienia pomnika.

Po uroczystościach oficjalne delegacje oraz współpracownicy Księdza Rektora zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.


PAI


Około godz. 17:00 ze Spytkowic koło Wadowic do Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu przybyła sztafeta biegowo-rowerowa, która z okazji 338 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej pokonała 370 km. Biegaczy ze Spytkowic przyjął Ks. Piotr Sudowski. Po wspólnej modlitwie, Ks. Piotr opowiedział historię kościoła na Kahlenbergu i udzielił błogosławieństwa członkom sztafety.

Na prośbę wójta Gminy Spytkowice p. Mariusza Krystiana opiekę nad grupą biegaczy objął Związek Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu.

Autor: Mariusz Michalski
Fot. Patrizia Piórek
ppor. Zw. Anna Duran


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencja dla PAI - Mariusz Michalski, Wiedeń, AustriaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3540101 OSÓB