SWP

   Francja
 2021-09-16 W Aubérive upamiętniono poległych polskich żołnierzy we Francji

5 września 2021 roku w Aubérive (departament Marna), odbyła się uroczystość uczczenia Żołnierzy polskich i francuskich, którzy oddali życie za „naszą i waszą wolność” podczas I i II wojny światowej.

Uroczystość tradycyjnie organizowali: Związek byłych Polskich Kombatantów i Rezerwistów we Francji z przewodniczącym Stéphane Gradzikiem i Stowarzyszenie Kombatantów Francuskich departamentu Aube z Panem Jean-Pierre Dhohtelem.

Nie zabrakło przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Pana Konsula RP Andrzeja Szydło i Atachat RP Pułkownika Marka Kurkowicza.

Był obecny burmistrz Aubérive Pan Jean-Claude Volot i Pan Roman Skonieczny de Ostoya, przewodniczący Pamięci francusko-polskiej w rejonie Szampanii i wnuk generała lotnictwa w 1939-1945, Mateusza Iżyckiego.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji, Zarząd Krajowy i Koło Paryż reprezentował jego przewodniczący Damian Pólkotycki oraz Poczty Sztandarowe.


PAI


Podczas Mszy św. celebrowanej przez kapelana Polskich Kombatantów, ks. Wiesława Gronowicza, polecano Bogu naszych poległych Bohaterów, aby ich Ofiara nie była zapomniana i służyła jako drogowskaz dla przyszłych pokoleń.

Po Mszy św. delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

Czym jest dla nas AUBÉRIVE?

Jest miejscem, które każdy Polak żyjący we Francji powinien odwiedzić, zapalić znicz, wznieść ku niebu modlitwę i zadumę nad naszą jakże trudną historią!

Wolność mierzyła się krzyżami i ofiarą i mimo że świat zapomniał, my musimy przypominać.

Aubérive to Nekropolia Narodowa (Nécropole Nationale „Le Bois du Puits” à Aubérive), składająca się z trzech cmentarzy wojennych: francuskiego, polskiego i niemieckiego.

Cmentarz francuski powstał już w 1920 roku a w 1923 założono Polski Cmentarz Wojenny. Pochowano tutaj 130 Żołnierzy polskich poległych i zmarłych w latach 1914-1920 na terenie Szampanii.

Między innymi z inicjatywy członków „Sokoła” i Związku Strzeleckiego we Francji z chwilą wybuchu I wojny światowej został utworzony Komitet Wolontariuszy Polskich do zorganizowania ochotników do służby wojskowej.

W Aubérive spoczywają Polacy, którzy do roku 1917 walczyli jako ochotnicy w Legii Cudzoziemskiej w tzw. Legionie Bajończyków (od Bajonny – fr. Bayonne – gdzie był formowany pierwszy polski odział). Rząd francuski dopiero po upadku caratu zgodził się na utworzenie w roku 1918 tzw. Błękitnej Armii (Armii gen. Józefa Hallera ), do której zgłaszali się Polacy z Francji, jeńcy wcieleni wcześniej do wojsk niemieckich, austriackich jak i liczni ochotnicy z Ameryki.


PAI


W 1928 roku na cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci poległych podczas I wojny światowej, na którym wyryto dwujęzyczny następujący tekst:


ŻOŁNIERZOM POLSKIM POLEGŁYM ZA WSPÓLNĄ SPRAWĘ
W LATACH 1914 – 1918 NA ZIEMI FRANCUSKIEJ
POLSKIE TOW. OPIEKI – NAD GROBAMI BOHATERÓW – WARSZAWA 1928 R.
AUX SOLDATS POLONAIS MORTS POUR LA CAUSE COMMUNE
EN 1914 – 1918 EN TERRE FRANCAISE
L’ASSOCIATION POLONAISE DE CONSERVATION DES TOMBES DES HEROS
VARSOVIE 1928


Poniżej widnieje napis:


BOHATEROM RODAKOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ NARODÓW
HALLERCZYCY 8-VII-1928


Po II wojnie światowej na cmentarzu pochowano następnych 256 Żołnierzy, poległych i zmarłych w północno-wschodniej Francji 1940-1945.

W latach trzydziestych drewniane Krzyże zostały zastąpione betonowymi, następnie w 1991 roku odnowiono pomnik, a w 2016 dokonano wymiany Krzyży, odrestaurowano i uzupełniono tabliczki imienne.

Po Grainville-Langannerie i Dieuze, Aubérive jest jednym z trzech polskich, wojskowych cmentarzy we Francji.

NIE ZAPOMINAJMY!


Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji
fot. Zbigniew Adamek


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PolskiFR.frW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675877 OSÓB