SWP

   Ukraina
 2021-10-13 Obchody 400. rocznicy Wiktorii Chocimskiej

Uroczystości 400. rocznicy bitwy chocimskiej odbyły się w Kamieńcu Podolskim w dniach 9-10 października. W ramach obchodów miała miejsce konferencja historyczna, pokaz polskich grup rekonstrukcyjnych XVII-wiecznej husarii, uroczysta msza święta w kościele św. Mikołaja odprawiona w rycie trydenckim, koncert „Śpiewy historyczne” chóru i solistów Lwowskiej Filharmonii Narodowej, otwarcie wystawy „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Chodkiewicza”.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele dyplomacji, duchowieństwa i polskich organizacji. Na wydarzenie przyjechała także polska młodzież wraz ze swoimi opiekunami z Krzemieńca, Żytomierza, Lwowa i innych pobliskich miejscowości.

Na rok 2021 przypada kilka ważnych rocznic, które kształtowały historię i kulturę Europy. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest 400. rocznica zwycięskiej bitwy pod Chocimiem. W 1621 Polacy wspierani przez Litwinów i Kozaków odnieśli jedno z największych zwycięstw w swojej historii, chociaż historycy często mówią o tej bitwie jako o remisie lub taktycznym zwycięstwie połączonych sił polsko-litewsko-kozackich. Uratowano wówczas nie tylko Rzeczpospolitą, ale także Europę.

Rocznica chocimska, oprócz gigantycznego sukcesu militarnego, jest jednocześnie dla współczesnych relacji polsko-litewsko-ukraińskich wzorem, do którego można się odnosić i budować pozytywne stosunki. O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że decyzją wspólną króla Zygmunta III Wazy oraz papieża Grzegorza XV z 1623 r. ustanowiono Dziękczynienie za Wiktorię Chocimską i uznano najważniejszym świętem państwowo-kościelnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które obchodzone było 10 października. W Kościele rzymskokatolickim do Soboru Watykańskiego II na terenie Polski istniała nawet specjalna Msza św. dziękczynna, z odrębnymi tekstami, nawiązująca do Wiktorii Chocimskiej.

Historia tego wydarzenia ma również związek z wolą śp. paulina o. Alojzego Kosobuckiego, który marzył o przywróceniu Święta Dziękczynienia i o odprawianiu w ten dzień Mszy św. według starego łacińskiego formularza ze Święta Dziękczynienia. Marzył o tym, aby Chocim stał się miejscem pojednania Polaków, Ukraińców i Litwinów. Planował wybudować u podnóża Zamku w Chocimiu kaplicę pojednania. To jest testament, który pozostawił żyjącym. W planach miał Festiwal Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim. Na drodze do realizacji planów stanęła pandemia. Uniemożliwiła ona plany na ubiegły rok. Festiwal nie odbył się. Adam Bala, prezes polsko-ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego, współorganizator uroczystości, zadeklarował, że wola o. Alojzego będzie zrealizowana. Corocznie we wrześniu, w rocznicę śmierci o. Alojzego fundacja będzie organizować w Kamieńcu Podolskim Festiwal Kultury Polskiej imienia o. Alojzego Kosobuckiego. „To będzie pomnik dla jego niestrudzonego działania i realizacja jego marzeń” – podkreślił Adam Bala.

Po mszy odbył się koncert w kościele św. Mikołaja. Program muzyczny do 400-lecia bitwy chocimskiej był oparty na muzyce kompozytorów polskich, takich jak Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Mikołaj Górecki i Krzesimir Dębski. Część programu stanowią utwory religijne: Ecce Lignum Crucis Moniuszki i TotusTuus Góreckiego oraz Bogurodzica – średniowieczna polska pieśń religijna i najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Utwór stanowi część cyklu „Śpiewy historyczne Jana Ursyna Niemcewicza” w nowej aranżacji Krzesimira Dębskiego – dzieło, które w niezwykle interesujący sposób przypomina historię polskiego narodu.


Tekst: Anna Gordijewska / Kurier Galicyjski
fot. Anna Gordijewska oraz Aleksander Kuśnierz / Kurier Galicyjski


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Kurier GalicyjskiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3674978 OSÓB