SWP

   Ukraina
 2021-10-13 30-lecie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju

W sobotę 9 października 2021r. odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) w Stryju. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Stryju, którą celebrował ks. proboszcz Wojciech Bukowiec, dziękując Bogu za 30 lat działalności Towarzystwa na rzecz lokalnej społeczności.

Dalsza część obchodów odbyła się w restauracji „Opera”. Pani Prezes przywitała gości i krótko omówiła dotychczasową działalność. Następnie głos zabrali:

  • wicekonsul Wydziału Polonii Pani Natalia Rudczyk,
  • wiceprezes Zarządu Głównego TKPZL we Lwowie Pan Jerzy Ralko,
  • zastępca burmistrza miasta Stryj Pani Krystyna Grech,
  • zastępca kierownika działu kultury oraz sportu Pani Julia Kuryłyszyn,
  • Dyrektor Polskiej Szkoły Mniejszości Narodowej w Stryju Pani Lesja Buhera,
  • Pierwszy Prezes TKPZL w Stryju Pani Stanisława Hałas.

Za dotychczasową działalność dziękowali też przyjaciele TKPZL i Polacy mieszkający w Stryju. Osoby zasłużone otrzymali podziękowania wraz z prezentem.

Po części oficjalnej teatr „Stryjanie” działający przy organizacji pod kierownictwem Alony Marszuk przedstawił część artystyczną. Występ słowno-muzyczny został połączony z prezentacjami fotograficznymi o działalności oddziału. Polskie wiersze i pieśni rozbrzmiewały przy akompaniamencie gitary i skrzypiec. Akompaniował Zachar Samborski, naukę śpiewu przeprowadziła Tatina Tatarinowa.

Po części artystycznej przy stołach jeszcze długo śpiewano polskie i ukraińskie pieśni i piosenki.

Na uroczystościach odwiedziło nas Studio Wschód na czele z Prezesem Grażyną Orłowską-Sondej. Upamiętnili nasz jubileusz nagrywaniem programu.

Składamy serdeczne podziękowania naszym partnerom, dzięki którym wytrwaliśmy i działamy 30 lat na rzecz Polaków.

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.


Członek zarządu TKPZL w Stryju
Alona Marszuk


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencja dla PAI - Alona Marszuk, UkrainaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675318 OSÓB