SWP

   Polska
 2021-10-14 Józef Garliński - pamięć o wybitnym działaczu polonijnym

108 lat temu urodził się Józef Garliński, oficer Komendy Głównej AK, więzień KL Auschwitz, długoletni prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, historyk, działacz emigracyjny.

W postać Józefa Garlińskiego była wpisana pewna sprzeczność. Wynikała ona z zestawienia postury, z latami coraz drobniejszej, i delikatnego zdrowia z przymiotami ducha. W znanym filmie Zygmunta Adamskiego swoją niezwykłą historię życia opowiada już ponad osiemdziesięcioletni mężczyzna, niemal niknący w przestrzeni fotela, na którym siedzi. A jednak to, co miał do powiedzenia ten człowiek, niezmiennie przykuwało uwagę, wzbudzało szacunek i niekłamany podziw. Żołnierz AK, przeszedł Pawiak, obozy w Oświęcimiu i w Neungamme. Po wojnie, zdając sobie sprawę, że kolejnego więzienia nie przeżyje, zdecydował pozostać w Londynie. Tutaj odnalazł swoją żonę, poślubioną w pierwszych dniach okupacji Irlandkę, Eileen Frances Short. Będąc prawnikiem, zajął się ubezpieczeniami, ciągle jednak najbardziej pociągała go historia. Ostatecznie ta pasja, umiłowanie prawdy i miłość do ojczyzny, za którą przelewał krew, stworzyły na emigracji niestrudzonego działacza społecznego, propagatora sprawy polskiej i pisarza.

„Wiemy, że przestrzeń i czas nie mają początku i nie mają końca. Skoro tak, skoro za nami i przed nami były i będą miliardy lat, cóż znaczą nasze wysiłki, nasze trudy, nasze dramaty i radości, nasze klęski zwycięstwa? Po co walczymy, na co, dlaczego? Ale istnieje inna prawda, tak samo oczywista. Energia, raz wyzwolona, nigdy nie ginie. I czyn raz wykonany także nie ginie i pozostawia swój ślad, na wieki, na wieczność. Nasze życie jest tak krótkie, że musimy się skupić wokół tej drugiej prawdy - i wtedy się okaże, że to, co czynimy, ma swój sens, ma swój cel, jest potrzebne, jest ważne".
(fragm. wystąpienia Józefa Garlińskiego wygłoszonego podczas uroczystości nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Kalisza 10 czerwca 1994 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z biografią tego niezwykle zasłużonego dla Polonii działacza w dziale historii Polonijnej Agencji Informacyjnej.


JÓZEF GARLIŃSKI W DZIALE HISTORIA PAIInformacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3666921 OSÓB