SWP

   Czechy
 2021-10-14 Medal miasta Lysá nad Labem za popularyzację kultury polskiej

Przy okazji wernisażu wystawy „Św. Jan Paweł II oraz Błogosławiony Stefan Wyszyński” w niedzielę 3 października 2021 roku przyznano dyplom oraz medal pamiątkowy miasta Lysá nad Labem Stanisławowi Gawlikowi.

Dyplom i medal pamiątkowy za wspieranie i osobisty wkład w popularyzację kultury polskiej w Lysej nad Labem wręczył osobiście burmistrz miasta Karel Otava. Do gratulacji przyłączył się Konsul Generalny RP w Pradze Artur Łukiańczuk.

Na uroczystości obecni byli również: Mariola Světlá, przewodnicząca Klubu Polskiego Lysá nad Labem, Władysław Adamiec, długoletni przewodniczący Klubu Polskiego w Pradze, obecnie redaktor praskiego „Merkuriusza”.

Redakcja "Zwrot-u" poprosiła o krótką rozmowę laureata Stanisława Gawlika.

Jakie są pana wrażenia po otrzymaniu medalu pamiątkowego miasta Lysá nad Labem?

Uroczystość przebiegła dostojnie, bo w ramach wernisażu wystawy o św. Janie Pawle II oraz bł. Stefanie Wyszyńskim w kościele parafialnym w Lysej. Miasto wręczyło mi medal przy okazji moich 80. urodzin, dzięki staraniom Klubu Polskiego w Lysej nam Labem. Jest to dla mnie wielki honor.

Proszę przypomnieć czytelnikom, za jakie zasługi otrzymał pan medal.

Kiedy pracowałem w Pradze w latach 2001-2006, byłem członkiem Klubu Polskiego w Pradze. W ramach tej działalności organizowaliśmy Sekcję Klubu w Lysej — znałem to miasto dobrze ze służby wojskowej. Sekcja Klubu Polskiego w Lysej była bardzo aktywna dzięki nieżyjącemu już proboszczowi Tadeuszowi Barnowskiemu. On wtedy integrował i mobilizował polską społeczność, która znalazła się tutaj w latach 70. w wyniku migracji w celach zarobkowych. Było to trzydzieści kobiet z centralnej Polski, które przyjechały pracować do zakładu Kovona. Tu się osiedliły, powychodziły za mąż. Tak zrodziła się w Lysej silna polska kolonia.

A na czym polegała wtedy aktywność Klubu Polskiego w Lysej?

Myśmy, dzięki zachętom proboszcza Barnowskiego, który mówił, że trzeba jakoś Polskę popularyzować, organizowali różnego rodzaju imprezy. Załatwiałem występy naszych zespołów folklorystycznych, chórów, które raz w roku występowały w Lysej na tak zwanym Dniu Polskim. Organizowaliśmy również wystawy malarskie, rzeźbiarskie. W wyniku tych imprez Lysá nad Labą podpisała umowę o partnerstwie z Głogowem Małopolskim. Od tego czasu Dni Polskie były organizowane z większym rozmachem — zapraszano również zespoły z Polski.

Organizowaliśmy również turnieje tenisa ziemnego — ponieważ proboszcz Barnowski był też miłośnikiem tenisa — by w ten sposób zintegrować również młodzież. Wspominam to bardzo ciepło.

To bardzo ciekawe, że dzięki trzydziestu kobietom, Polską zainteresowało się właściwie całe miasto. Na Dni Polskie przychodzą dzisiaj wszyscy, niezależnie od narodowości?

Oczywiście. Te Polki, które tutaj przybyły w l. 70., miały mężów Czechów i tych Czechów później polonizowały (śmiech). Niektóre ich dzieci potrafią mówić po polsku, niektóre nie. Ale więź z Polską czują, ponieważ jeździli często do Polski. Ksiądz Barnowski zmarł w 2006 roku, ale zaszczepił w miejscowych Polakach wiarę, że Dni Polskie będzie można dalej organizować. Miastu też na tym zależy, żeby polska mniejszość była aktywna.

Rozmawiała Sylwia Grudzień.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zwrot.czW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3667006 OSÓB