SWP

   USA
 2021-10-21 Spotkanie patriotyczne „Pamięć i tożsamość”

Członkowie Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II i teatru Rzepicha przygotowali patriotyczne spotkanie w siedzibie Związku Klubów Polskich poświęcone wydarzeniom sprzed 82 laty czyli II wojnie światowej oraz napaści sowieckiej na Polskę.

Oprócz informacji związanych ze zbrodniami na polskich oficerach, księżach, patriotach oraz ludności cywilnej, tematem nadrzędnym były przesłania kardynała 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego, Św. Jana Pawła II oraz życie i dzieła św. Ignacego Loyoli. Słowo wstępne na temat wydarzeń związanych z 17 września wygłosiła Prezes ZKP dr Łucja Mirowska Kopeć. Z kolei opiekun poetów i teatru o. Marek Janowski, jezuita przypomniał życie błogosławionego kardynała 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego oraz św. Ignacego Loyoli.

Program artystyczny został przygotowany przez członków teatru Rzepicha, poetów ze ZLP im. JP II, Ewę Belicki, Marię M. Purymską, Jana Żółtek, Alinę Szymczyk, Beatę Korzeniak. Na spotkaniu oprócz widzów, poetów i przyjaciół obecni byli także Jan Kopeć, Maria Majchrowska wiceprezes ZKP, Władysława Nowosad prezes klubu Pojawie, wiceprezes ZKP Władysław Wytrwał.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Tygodnik ProgramKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033455 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów