SWP

   Włochy
 2021-10-22 NADANO IMIĘ KATOLICKIEJ SZKOLE POLSKIEJ W RZYMIE

16 października 2021 roku odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Katolickiej Polskiej Szkole Podstawowej w Rzymie. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną przez ks. Jacka Stańka SChr – Duszpasterza Szkoły.

Po Mszy św. w Auli Jana Pawła II dyrektor Joanna Chojnacka powitała zaproszonych gości: Konsul Agatę Ibek- Wojtasik – Kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, ks. prał. Pawła Ptasznika, ks. Mateusza Gardzińskiego SChr oraz przyjaciela św. Jana Pawła II Marcello Bedeschi.

Do uroczystości uczniowie i ich opiekunowie przygotowywali się wiele miesięcy, także w czasie pandemii. Ceremonia nadania szkole imienia papieża Polaka odbyła się w 43. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Rektor polskiego kościoła ks. prał. Paweł Ptasznik, za zgodą Stolicy Apostolskiej, dokonał aktu zawierzenia szkoły św. Janowi Pawłowi II oraz odczytał list przekazany w imieniu papieża Franciszka, w którym zapewnił o swojej modlitwie w tym ważnym dniu dla wspólnoty Polaków w diecezji rzymskiej.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali program artystyczny, przeprowadzili wywiad z Marcello Bedeschi oraz odczytali fragmenty listu Jana Pawła II do młodzieży Parati Semper z 1985 r. Kopię fragmentu, ręcznie napisanego listu przez Ojca Świętego, otrzymali wszyscy uczestnicy. Dzieci wykazały się swoimi talentami scenicznymi recytując wiersze.

Tego dnia po raz pierwszy został odśpiewany hymn szkoły, skomponowany specjalnie na tę okazję przez s. sercankę Martynę Proszek.
Uroczystość zakończyły wpisy gości do Księgi Pamiątkowej oraz poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Ambasada RP w RzymieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838145 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów