SWP

   Polska
 2021-10-24 ZUS

24 października 1934 roku prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o powołaniu do życia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 20. XX wieku, tuż po odzyskaniu niepodległości, kilka razy przymierzano się do opracowania i scalenia systemów ubezpieczeniowych istniejących jeszcze niedawno w trzech zaborach. W 1924 r. wprowadzono przepisy o ubezpieczeniu na wypadek braku pracy, a w 1927 r. - jednolite ubezpieczenie pracowników umysłowych.

Czas na radykalny rozwój ubezpieczeń społecznych w II RP nadszedł na początku kolejnej dekady. 28 marca 1933 r. Sejm uchwalił ustawę o ubezpieczeniu społecznym. Ale zanim uzgodniono brzmienie 320 artykułów, przez prawie rok, o zapisy ubezpieczeniowe spierali się prawicowi i lewicowi politycy w parlamencie. Ustawa powołała Izbę Ubezpieczeń Społecznych. Koordynowała ona firmy ubezpieczeniowe i powołane w ramach systemu Zakłady: Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Ubezpieczenia od Wypadków, Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników, Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.

Prezydent Ignacy Mościcki podpisał osiem rozporządzeń 24 października 1934 r. Jedno z nich zmieniało istniejącą od półtora roku ustawę o ubezpieczeniu społecznym. Powołano ZUS i scalono pięć państwowych izb ubezpieczeniowych. ZUS powstał jako lekarstwo na administracyjną niewydolność działających wcześniej w Polsce instytucji ubezpieczeniowych.

W czasie II wojny światowej ZUS działał nadal, choć władze okupacyjne znacznie ograniczyły zakres. W tym czasie Zakład stał się oparciem dla Polski Podziemnej: do pracy w ubezpieczalni przyjmowano ludzi, którzy ze względów bezpieczeństwa potrzebowali dobrych papierów (w administrowanych przez ZUS budynkach jako dozorcy, kasjerzy zatrudnieni byli żołnierze AK). W Powstaniu Warszawskim lekarze ZUS pracowali w szpitalach polowych. W 1943 r., mimo poważnych ograniczeń, renty i zapomogi pobierało 105 tys. osób, wiele z nich tylko dzięki temu mogło przeżyć.

Po wojnie ZUS wznowił działalność w pełnym zakresie. Jednak w 1951 r. finanse ubezpieczeń społecznych włączono do budżetu państwa - składki na ubezpieczenie przybrały tym samym cechy podatku. Sam ZUS zostaje zlikwidowany w 1955 r., a jego zadania przejmują związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Instytucja została przywrócona pięć lat później.

Pod koniec lat 80. kryzys państwa wymusił zmiany ustrojowe, które objęły także system ubezpieczeń społecznych. Powstał Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który ma zapewnić racjonalne finansowanie świadczeń. ZUS podjął pierwsze próby informatyzacji systemu ubezpieczeń. Ale to już inna opowieść...


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838281 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów