SWP

   Rumunia
 2021-10-24 OCALMY OD ZAPOMNIENIA

Począwszy od 23 października Związek Polaków w Rumunii, poprzez prezesa i posła Gerwazego Longhera organizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Ocalmy od zapomnienia”. Ma ono miejsce corocznie zazwyczaj w drugiej połowie października. W projekt zaangażowana jest młodzież polonijna. Młodzi ludzie odwiedzają wtedy cmentarze, na których spoczywają nasi polscy przodkowie, porządkują groby, składają wieńce, zapalają znicze i modlą się za spokój ich dusz.

Celem projektu jest zachowanie pamięci o naszych przodkach, między nimi także ofiar obu wojen światowych, działaczy polonijnych, księży i wielu innych. W jego ramach młodzież porządkuje groby w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych i Zaduszki. To doskonała okazja, aby wyrazić swój szacunek wobec naszych zmarłych przodków. Chcemy także w ten sposób uzmysłowić młodzieży, jak ważna jest nasza historia i bycie odpowiedzialnym za ród, z którego się wywodzimy i zachowanie polskich tradycji, które mamy obowiązek przekazać kolejnym pokoleniom.

I tak 23 października br. grupa dwadzieściorga młodych ludzi z Pojany Mikuli i Nowego Sołońca, wraz z panią Aną Zielonką – kierownikiem zespołu „Sołonczanka” i przedstawicielkami Stowarzyszenia Młodzieży przy Związku Polaków w Rumunii: Ierzynką Michaliną Budaș i Ștefanią Carmen Dorosceac odwiedziła mogiłę polskich legionistów w Kyrlibabie, gdzie wszyscy wspólnie uczestniczyli w mszy świętej, którą odprawił ks. dr Stanisław Kucharek, proboszcz parafii w Nowym Sołońcu, pomodlili się za dusze poległych żołnierzy, złożyli wieniec i zapalili znicze na ich grobie.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Związek Polaków w RumuniiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838032 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów