SWP

   Polska
 2021-10-24 Szymon Szymonowic - organizator Akademii Zamojskiej.

Szymon Szymonowic, znany też jako Simon Simonides, urodził się 24 października 1558 roku we Lwowie. Pochodził z mieszczańskiej rodziny ormiańskiej. Jego ojciec Szymon z Brzezin był rektorem szkoły katedralnej we Lwowie, sprawował też urząd rajcy miejskiego. Szymon rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej w 1575 roku, by później uczyć się też na uniwersytetach we Francji i w Belgii. W 1577 r. uzyskał tytuł bakałarza na Akademii Krakowskiej.

Od 1586 roku związany był ze swoim najważniejszym mecenasem, Janem Zamoyskim. W latach 1593-1605 był głównym organizatorem Akademii Zamojskiej. Wiadomo o jego udziale w kompletowaniu kadry wykładowców, w gromadzeniu księgozbioru, a nawet w uruchomieniu drukarni. Za zasługi dla kultury został nobilitowany i w 1590 r. uzyskał tytuł szlachecki i prawo do herbu Kościesza z odmianą. Otrzymał też tytuł poety Jego Królewskiej Mości. Po śmierci możnego protektora poeta nie stracił kontaktu z jego rodziną, lecz zajął się wychowywaniem jego syna Tomasza.

Szymonowic to poeta polski i łaciński. Swoje pierwsze utwory pisał po łacinie. Podobnie jak inni twórcy tej epoki, tworzył także w języku ojczystym, jednak twórczości łacińskiej nigdy nie zaniechał. Był miłośnikiem greckiej poezji i własne wiersze również podpisywał z greki: „Simon Simonides”. Łacińska twórczość Szymonowica była niezwykle erudycyjna, a także obfitowała w rzadkie i trudne do realizacji nawiązania. Do grona swych mistrzów zaliczał Pindara. Za najwybitniejsze dzieło Szymonowica uważa się „Sielanki” – zbiór dwudziestu utworów stworzonych zgodnie z zasadami sztuki antycznej; od tytułu zbioru Szymonowica powstała polska nazwa tego gatunku (sielanka). Zbiór sielanek Simonidesa okazał się ważny z punktu widzenia historii literatury, choć za życia autora o wiele bardziej popularne były jego dzieła łacińskie - Dramaty: „Castus Joseph” i „Pentesilea”, „Flagellum liviris...” – zbiór 19 ód oraz „Aelinopaen” – utwór przez znawców uznawany za najwybitniejszy łaciński wiersz Szymonowica, zawierający pochwałę Jana Zamoyskiego.

Zmarł w 1629 roku w Czernięcinie pod Zamościem, gdzie spędził ostatnie lata życia. Datę tę uważa się za koniec polskiego renesansu.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838327 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów