SWP

   Ukraina
 2021-10-24 Z WIZYTĄ U POLAKÓW W OBWODZIE CZERNIOWIECKIM

W dniach 21-22 października ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki złożył wizytę w Winnickim Okręgu Konsularnym - wspólnie z konsulem generalnym RP Winnicy Damianem Ciarciańskim attaché konsularnym KG RP w Winnicy Adrianem Browarczykiem odwiedził Polaków obwodu czerniowieckiego.

W Starej Hucie (dzisiaj Stara Krasnoszora) spotkano się ze społecznością polskiej wsi - potomkami górali czadeckich, którzy osiedlali się na Bukowinie od XVIII w. W zorganizowanym w miejscowej szkole spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Krasnoilskiego OTG Stefan Drahun, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Pawła II i dyrektor szkoły Regina Kałuski, nauczyciel języka polskiego Tomasz Kałuski, proboszcz miejscowej parafii ks. Janusz Gnat oraz dzieci - uczniowie i absolwenci szkoły, w której język polski jest nauczany jako język mniejszości narodowej.

W Czerniowcach spotkano się z władzami obwodowymi i miejskimi - przewodniczącym Czerniowieckiej ODA Serhijem Osaczukiem, przewodniczącym Czerniowieckiej Rady Obwodowej Oleksijem Bojko oraz prezydentem Czerniowiec Romanem Kliczukiem i ich współpracownikami. Rozmowy dotyczyły m.in. polsko - ukraińskiej współpracy gospodarczej (wymiana handlowa, transport), partnerstwie samorządów obwodu czerniowieckiego z polskimi odpowiednikami oraz wspólnym dziedzictwie kulturowo-historycznym, w tym o projektach konserwatorskich w Czerniowcach i Rarańczy.

Podczas wizyty w Czerniowcach złożono kwiaty i znicze w krypcie pojezuickuego kościoła Najświętszego Serca Jezusa, w której pochowano 59 Legionistów Polskich poległych w bitwach pod Rokitną i Rarańczą. Kwiaty złożono również przy tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. Ormiańskiej 14, w którym w latach 1939 - 1940 mieściła się siedziba Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania z koordynatorem misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie oddz. w Czerniowcach Oriano Micallettim rozmawiano o sytuacji mniejszości narodowych na Bukowinie i na Ukrainie.

Na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza otwarto 13. Bukowińską Międzynarodową Konferencję Naukowo-Krajoznawczą z okazji 400. rocznicy bitwy chocimskiej. W konferencji uczestniczyli partnerzy z jednostek naukowych z Polski, Litwy i Ukrainy. Konferencja czerniowiecka była wydarzeniem kończącym tegoroczne obchody rocznicowe w Winnickim Okręgu Konsularnym. Podczas spotkania z wicerektorem CzUN Wasylem Bałuchem rozmawiano m.in. o współpracy polskich i ukraińskich jednostek naukowych oraz perspektywach na uruchomienie studiów polonistycznych na uczelni w nadchodzącym roku akademickim.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w WinnicyW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838143 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów