SWP

   Rosja
 2021-11-23 O BACZYŃSKIM W DOMU POLSKIM W MOSKWIE

21 listopada 2021 r. w Domu Polskim w Moskwie odbyło się spotkanie poświęcone twórczości polskiego poety okresu wojennego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, podchorążego Armii Krajowej, jednego z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. W czasie okupacji związany był z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął w czasie Powstania Warszawskiego jako żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.

Podczas imprezy rozbrzmiewały wiersze poety i pieśni skomponowane do jego poezji w wykonaniu członków Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków „Dom Polski”. Wykład o twórczości poety wygłosiła filolog Lilia Goszowska.

Podczas spotkania wręczono kwiaty uczestniczkom Powstania Warszawskiego i wieloletnim działaczkom Domu Polskiego w Moskwie Krystynie Olchowej i Ludwice Turowskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również Radca Minister, zastępca Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej pan Jacek Śladewski, Konsul RP, radca, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Moskwie pan Sławomir Łuczak i prezes Kongresu Polaków w Rosji pani Halina Subotowicz-Romanowa.

Po koncercie goście kontynuowali rozmowę przy herbacie.


Zdjęcia: Wasyli Makiejew
Dом Polski w Moskwie


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.W przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838138 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów