SWP

   Kazachstan
 2021-11-25 FORUM POLONIJNE W NUR-SUŁTANIE

24.11.2021 w Ambasadzie RP w Nur-Sułtanie odbyło się kolejne Forum Polonijne. Organizatorem wydarzenia przy współudziale Ambasady RP w Nur-Sułtanie był Związek Polaków w Kazachstanie.

W forum udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych oraz Ambasador RP Selim Chazbijewicz, dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru, Konsul RP w Nur-Sułtanie Grzegorz Stykowski, Konsul Monika Łaskarzewska-Łuckiewicz, Konsul RP w Ałmaty Jerzy Timofiejuk.

Uroczystego otwarcia dokonał Ambasador RP Selim Chazbijewicz. Podczas forum Pani Katarzyna Ostrowska - Prezes Związku Polaków w Kazachstanie - omówiła nowe prognozy, plany i korekty w strategiach rozwoju stowarzyszeń w obwodach na terenie Kazachstanu. Prezesi zaprezentowali swoją dotychczasową działalność i wymienili się doświadczeniami dot. swoich regionów polonijnych. Następnie Konsul RP Grzegorz Stykowski omówił problematykę dotyczącą Karty Polaka, repatriacji oraz aspektów dotyczących finansowania projektów polonijnych.

Forum było doskonałą okazją do zaprezentowania publikacji „Artefakty z szafy-historia o moich Przodkach ukryta w przedmiotach”, sfinansowanej ze środków DWPPG MSZ oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. Podczas spotkania wręczono nagrody od Związku Polaków w Kazachstanie - „Odznaczenie Honorowe za zasługi”.

Miłym akcentem na zakończenie było przekazanie przez Konsula RP w Nur-Sułtanie Grzegorza Stykowskiego drobnych upominków świątecznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży polonijnej.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Ambasada RP w Nur-SułtanieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3837893 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów