SWP

   Łotwa
 2021-11-26 WICESZEF MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH SPOTKAŁ SIĘ Z POLAKAMI NA ŁOTWIE

Podczas dwudniowej wizyty na Łotwie, Minister Szymon Szynkowski vel Sęk przyjechał do Dyneburga.

Pierwszym elementem programu było złożenie wieńców pod Krzyżem na Słobódce z udziałem mera Dyneburga Andrejsa Elksniņša i władz miasta oraz Związku Polaków na Łotwie. Minister obejrzał także pomnik dowódców wojsk polsko-łotewskich – marszałków Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego oraz generałów Pēterisa Valdemārsa Radziņša i Jānisa Balodisa, upamiętniający „Kampanię Łatgalską” sprzed nieco ponad 100 lat.

Następnie Minister odwiedził Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, gdzie spotkał się z prezesem Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem oraz dyrektor CKP Żanną Stankiewicz. Minister udał się także do Polskiego Gimnazjum Państwowego im. J. Piłsudskiego, w którym miał możliwość obejrzenia nowej sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły oraz potencjalnych miejsc na boisko przy placówce. Odbyło się także spotkanie z dyrektor szkoły Haliną Smułko, a także dyrektor Polskiego Przedszkola nr 29 im. Jana Platera Gajewskiego w Dyneburgu – Anżelą Dubowską. Na sali gimnastycznej Minister obejrzał prezentację dotyczącą gimnazjum, a także program artystyczny przygotowany przez zespół tańca ludowego „Kukułeczka”.

Kolejnym punktem wizyty Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka Łatgalii był Krasław.

Minister wraz z merem Krasławia Gunārsem Upenieksem złożyli wieńce pod pomnikiem Legionistów na cmentarzu w Krasławiu, zaś Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn nakreśliła Ministrowi historię tego miejsca oraz wkład polskich żołnierzy w walce o niepodległość Łotwy w 1920 roku.

Minister odwiedził także miejscową Polską Szkołę Podstawową im. Rodu hr. Platerów, a także udał się do merostwa na rozmowy z władzami miasta.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Ambasada RP w RydzeW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3827630 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów