SWP

   Litwa
 2021-11-26 Poprzez sztukę i język - do harmonii narodów

„Poprzez sztukę i język - do harmonii narodów”- taki tytuł nosił międzyszkolny projekt, w ramach którego odbyła się impreza „Strój ludowy – to tradycja, zaszczyt każdego narodu, spuścizna naszych przodków”.

Uroczystość odbyła się w Wielofunkcyjnym Centrum Szkoły „Saulėtekio“. W projekcie brało udział 9 szkół, wśród których uczestniczyło również Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Uczniowie klas Ia Darja Szyszkina, Ic -Jarek Sokołowski, IIb Łukasz Greičiunas oraz 8a - Dominika Leolian, Emilia Andrukonytė i Rafał Ławrynowicz, zostali przygotowani przez Panie Janinę Łabul i Renatę Juzokienė. Uczniowie wspaniale spisali się na scenie, dostali wielkie brawa publiczności, przedstawiając polskie stroje ludowe łowicki, krakowski, oraz narodowy strój szlachecki.

Polski strój ludowy i narodowy – zaszczyt naszej tradycji, echo naszych przodków. Warto więc przyjrzeć się tym właśnie barwom i symbolice strojów ludowych.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Gimnazjum im. Władysława SyrokomliKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033418 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów